MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 49

Rekening van de door Van Kleef aangeschafte röntgeninrichting, dd 5 februari 1898. (RHCL, Maastricht, archief Burgerlijk Armbestuur, inv. nr. 1080, agenda nr. 36) 47