MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 48

aanzien en patiënten uit de verre omgeving De rekening op de bladzijde hiernaast geeft in algemene bewoordingen informatie over kwamen voor medische behandeling naar de bestelde items. Hoewel over de precieze aard en specificaties van de röntgeninstallatie Maastricht. geen details worden vermeld, zullen er, gelet op het tijdstip van aanschaf, al wel wezenlijke Dit was ook de tijd, eind 1895, dat de X-stralen ontdekt werden en er veel over dan a) een röntgenbuis met een concave kathode, die de kathodestralen (elektronen) focusseert geschreven en gepraat werd. Op 11 januari op een klein anodeoppervlak waardoor scherpere beelden konden worden verkregen; b) een 1896 maakte het Algemeen Handelsblad anode van platina (in plaats van de glaswand) om de elektronen op te laten inslaan, waardoor melding van het feit dat in Amsterdam dr. meer röntgenstraling werd verkregen en er bovendien een grotere belasting mogelijk was; c) een E.J. Cohen en prof. dr. V.A. Julius met succes motorgestuurde stroomonderbreker in het primaire circuit voor betere regelmogelijkheden; d) een een deel van de proeven van Röntgen vorm van vacuümregulatie: de levering van een geïsoleerde bunsenbrander wijst hierop. In 1897 herhaald hadden. Of dit Van Kleef op het was net een buis ontwikkeld met een uitstekend palladium buisje dat waterstof doorliet als het idee heeft gebracht soortgelijke proeven werd verhit (osmoregulatie). Gasbijvoeging aan de buis was gewenst zodra door langer gebruik de ook in Maastricht te doen of dat het initiatief gasdruk in een röntgenbuis te laag was geworden. van HBS-directeur Hoffmans is uitgegaan, is onbekend. Zij kenden elkaar ongetwijfeld; De vermelde onderdelen voor de stroomvoorziening leren ons dat Calvariënberg geen aansluiting Hoffmans zal zeker hebben aangegeven had op een elektriciteitsnet, waardoor er accu’s nodig waren, die met een ‘Gulchensche thermozuil’ dat alle benodigde apparatuur hiervoor in geladen konden worden. De geleverde Ruhmkorff-inductor had een maximale vonklengte van Maastricht voorhanden was en dat hij hiermee 30 cm, wat aangeeft dat hoogspanningen tot ongeveer 170 kV mogelijk waren. Verder staat op goed overweg kon. Van Kleefs inbreng bij de de rekening een rheostaat, een voorschakelweerstand voor de stroom- en spanningsinstelling experimenten bleef waarschijnlijk beperkt tot van het systeem. Het genoemde bariumplatinacyanuurscherm was het doorlichtscherm voor het beschikbaar stellen van de proefobjecten: ‘life’-observatie met röntgenstraling. Bij de drooge platen ging het om glasplaten met een droge een geamputeerde voet en de hand van zijn fotografische emulsie voor röntgenfoto’s, vergelijkbaar met de glasplaten die in de toenmalige 21- jarige dochter Bertha. Van de risico’s had fotografie werden gebruikt. men toen geen idee. De stralingsdosis moet hoog geweest zijn, maar ze heeft er, voor zover bekend, niets aan overgehouden: ze is 69 jaar geworden. Van Kleef raakte gefascineerd door de techniek en vond dat hij zijn patiënten de mogelijkheid van een röntgenonderzoek niet mocht onthouden, indien daar medisch voordeel mee behaald kon worden. Daarbij zal ongetwijfeld een rol gespeeld hebben dat hij een enthousiast en ook zeer deskundig amateurfotograaf was. Eind 1897 plaatste Van Kleef bij de firma Gudendag te Amsterdam, leverancier van optische en chirurgische instrumenten, de al vermelde bestelling van de röntgenapparatuur. Hoewel de factuur van 46 verbeteringen zijn geweest ten opzichte van de opstelling van Hoffmans uit 1896. Dit betreft ruim 1.200 gulden gericht was aan het bestuur Firma Gudendag Amsterdam 5 Februari 1898 Rekening aan het Armbestuur der Gemeente Maastricht 1 Inductor vonklengte 30 cm 1 Accumulatorbatterij 1 Motoronderbreker 1 Accumulatorbatterij voor motor 1 Gecombineerde Rheostaat 1 Gecombineerde Rheostaat voor licht galvanometer 3 groote Crooksche buizen à f 17,50 1 Statief voor Crooksche buizen 1 Statief voor Drooge platen 1 geisoleerde Bunsensche branders 1 Bariumplatincyanuurscherm 1 verstelbare tafel nieuw model 1 verstelbare tafel voor armopname 1 verstelbare voetsteun 1 Stel Casetten voor drooge platen 1 Gulchensche Thermozuil f f f f f f f f f f f f f f f f 371,00 134,40 105,00 100,80 59,50 49,00 52,50 31,50 31,50 8,40 35,00 59,50 28,00 6,30 28,00 133,00 af 2% comptant f 1.233,40 f 24,67 f 1.208,73