MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 47

Dr. L.Th. van Kleef Lambert Theodorus van Kleef (18461928) werd geboren in ‘s-Gravenhage en ging op zestienjarige leeftijd studeren aan de Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen in Utrecht. Na zijn opleiding In 1881 werd het overlijden van de toenmalige werd hij als officier van gezondheid heelmeester door het bestuur aangegrepen gestationeerd bij het garnizoen in Venlo. een geneesheer te zoeken die uitsluitend in Hier kwam hij in contact met huisarts het ziekenhuis praktijk zou uitoefenen. Het L.P.H. van de Loo (1812-1883), die tot in combineren met een particuliere praktijk aan de verre omgeving befaamd was als heelmeester. Tijdens de Frans-Duitse oorlog (1870) huis, tot dan gebruikelijk, zou hem dus niet verleende hij hulp aan het front en deed hij veel ervaring op in de oorlogschirurgie. Na zijn worden toegestaan. Ook aan de gewoonte dat artsexamen (1874) vestigde hij zich als huisarts in Venlo (1876). Daar deed hij samen met stadsartsen hun patiënten onder hun eigen enkele andere huisartsen regelmatig heelkundige ingrepen in het ziekenhuis. Enkele jaren supervisie in het ziekenhuis lieten behandelen, later promoveerde hij aan de Universiteit van Heidelberg op de verhandeling Ein Fall von kwam toen een eind. Opgenomen patiënten Dehnung der Interkostalnerven (1881). Na zijn benoeming (1881) als chirurg in het ziekenhuis zouden onder verantwoordelijkheid van de aan Calvariënberg te Maastricht, manifesteerde hij zich als een exponent van de nieuwe generatie het ziekenhuis verbonden artsen behandeld natuurwetenschappelijk geschoolde medici en was hij de motor achter de vele verbeteringen worden. Nog in dat zelfde jaar werd de die vanaf toen in dit ziekenhuis zijn doorgevoerd. Hij reorganiseerde de geneeskundige chirurg dr. Lambert Th. van Kleef (1846 -1928) dienst, zorgde voor een adequate opleiding van verpleegsters en bouwde een nieuw en benoemd en drie jaar later kwam dr. J.M. Victor modern Calvariënberg. Hij was echter in de eerste plaats chirurg en met name deze kwaliteit G. Dubois (1859 -1926) als tweede geneesheer bezorgde hem en het ziekenhuis zowel nationaal als internationaal een uitstekende naam. voor interne ziekten. Beiden stonden aan de Het was de begintijd van de grote chirurgie. Theodor Billroth (1829 -1894) had net met basis van de röntgenologie in Limburg, Van succes grote maagoperaties uitgevoerd en Van Kleef deed in 1882 als eerste in Nederland Kleef in Maastricht en vijftien jaar na hem een pylorusresectie (wegsnijden van de sluitspier van de maag). Patiënten kwamen van Dubois in Venlo. heinde en ver naar Maastricht om geopereerd te worden. Na zijn honderdste maagoperatie Van Kleef voerde een grondige in 1901 kreeg hij een album aangeboden met daarin allerlei getuigenissen van dankbare reorganisatie van de heelkundige dienst door patiënten. Daarnaast was hij een belangrijke adviseur van het gemeentebestuur bij de en begon een polikliniek voor ambulante bestrijding van tyfus-, cholera- en difterie-epidemieën die de stad in de jaren 1892-1894 behandeling van patiënten. Dat was een teisterden. Ook gaf hij leiding aan het Parc-vaccinoge, de instelling waar koepokentstof novum voor die tijd. Hij besteedde er dagelijks bereid werd. In 1897 kreeg hij de titel van geneesheer-directeur en werd er ter verlichting vele uren. Ook werd hij de grote stimulator van zijn werkzaamheden een eerste geneesheer aangesteld. Het is niet waarschijnlijk dat van de bouw van een nieuw ziekenhuis, hij naast de genoemde activiteiten persoonlijk veel tijd gestoken heeft in het maken van waarvoor al sinds 1870 plannen bestonden. röntgenopnamen of het initiëren van röntgentherapie. In 1904 nam Van Kleef, inmiddels Dit ziekenhuis werd in 1891 opgeleverd en 58 jaar oud, ontslag; de röntgenapparatuur schonk hij aan het ziekenhuis. Hij ging terug was voor die tijd uiterst modern en goed naar zijn geboortestad, maar na zijn overlijden op 19 februari 1928 werd hij onder grote geoutilleerd. De opnamecapaciteit werd meer belangstelling in Maastricht op de begraafplaats aan de Tongerseweg begraven. dan verdubbeld. De chirurgische successen van Van Kleef bezorgden het ziekenhuis groot 45