MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 46

Jos van Engelshoven Gerrit Kemerink 2 1898 De eerste röntgenafdeling in Nederland Calvariënberg was het eerste echte ziekenhuis in Limburg. Het werd naar voorbeeld van Dr. L. van Kleef, chirurg, de Parijse ziekenhuizen gebouwd en in 1822 in gebruik genomen. Het had toen al een koopt ten behoeve van het operatiezaal, een apotheek, een laboratorium en een obductiekamer. Jaarlijks werden Calvariënberg ziekenhuis er zo’n tachtig armlastige patiënten gedurende gemiddeld drie maanden verpleegd. van Maastricht een Heel- en vroedmeester dr. J.F.J. Bosch (1794 -1874) bezorgde het ziekenhuis van meet af röntgeninrichting. aan een goede naam, hoewel de verpleging aanvankelijk veel te wensen over liet. Dit laatste verbeterde aanzienlijk bij de komst in 1843 van de Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus (beter bekend als de Zusters onder de Bogen). Het aantal patiënten steeg geleidelijk naar vijf- à zeshonderd per jaar en bij epidemieën moesten er bedden bijgezet worden. De herstelkansen van de patiënten namen echter niet toe en door de lange verpleegduur raakte het ziekenhuis overvol. Het Burgerlijk Armbestuur dat het Pagina 42: dr. L.Th. van Kleef rond 1881. (fotocollectie familie Overbosch) Ziekenhuis Calvariënberg uit 1891 Hoofdgebouw met ingang en klasseafdeling. (RHCL, Maastricht, fotocollectie) 44 beheer over het ziekenhuis voerde, vond dat de stadsgeneesheren het ziekenhuis te veel gebruikten als verpleegtehuis voor stervenden en voor zieke bejaarden, waardoor er geen bedden overbleven voor tijdelijk zieken. Het ziekenhuis dreigde daardoor het voorportaal van het gebrekkigenhuis te worden.