MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 41

Amper zes weken na Röntgens publicatie schreef Hoffmans: In de tweede helft der maand Januari en in de eerste dagen van Februari werd in het laboratorium der Hoogere Burgerschool te Maastricht door dr. L.Th. van Kleef, Directeur-geneesheer van het gesticht Calvariënberg en den ondergetekenden met de Röntgen’sche stralen eene reeks van photografische proefnemingen verricht. (…) De heer J. G. van den Eerenbeemd, kundig Röntgenfoto van twee rijksdaalders, genomen op 17 januari 1896. (Centre Céramique, Maastricht) photograaf te dezer stede, heeft de ontwikkeling en reproductie der photografische platen op welwillende wijze op zich genomen. Op boeiende wijze beschreef hij hoe hij te werk was gegaan: De 1e proef werd gedaan op 17 Januari 1896. Het object bestond in twee rijksdaalders, liggende op eene gepraepareerde plaat in het chassis van een photografischen toestel. Het chassis werd gevat tusschen twee plankjes, ter dikte van onge