MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 40

In deze HBS begon in 1896 de Limburgse De enorme publiciteit die vrijwel direct rond de röntgenologie. Dr. H.J. Hoffmans was hier al vanaf ontdekking van de X-stralen ontstond, moet ook 1867 leraar wis- en natuurkunde. Het schei- en Hoffmans al snel geattendeerd hebben op Röntgens natuurkundig laboratorium van Minckelers was artikel Ueber eine neue Art von Strahlen (december intussen gemoderniseerd en goed geoutilleerd. 1895). Omdat hij beschikte over de benodigde Hoffmans was als natuurkundige academisch apparatuur, ging hij ogenblikkelijk aan de slag om opgeleid in een tijd en in een omgeving waar Röntgens experimenten te herhalen. Hij deed er experimenteren en empirisch onderzoek belangrijk verslag van in de in Maastricht uitgegeven brochure gevonden werden. Hij volgde de internationale Proefnemingen met de Röntgen’sche Stralen in het wetenschappelijke ontwikkelingen in zijn vakgebied laboratorium der Hoogere Burgerschool te Maastricht, op de voet en experimenteerde graag in zijn eigen die op 6 februari 1896 verscheen. laboratorium. Het was de tijd waarin de universitaire natuurkundigen verschillende elektrische en magnetische verschijnselen bestudeerden en op zoek waren naar de eigenschappen van kathodestralen in oplichtende vacuümbuizen. Hoffmans beschikte in zijn HBS over elektriseermachines en Bunsenbekers en kon dus statische en galvanische elektriciteit opwekken. Hij had ook ionisatiebuizen (Crookes-buizen) in allerlei soorten en maten, evenals diverse Ruhmkorff-inductoren om spanning omhoog te transformeren. Ongetwijfeld zal hij, lang voordat Röntgen zijn X-stralen ontdekte, hiermee geëxperimenteerd en er zijn lessen aanschouwelijk mee gemaakt hebben. Dergelijke experimenten waren vanwege de knetterend vonkende Ruhmkorffinductor en de oplichtende ionisatiebuis ook indrukwekkend en het is zeker niet uitgesloten dat daarbij, zonder dat iemand zich dat realiseerde, X-stralen opgewekt werden. 38 Monografie van dr. H.J. Hoffmans van 6 februari 1896. (RHCL, Maastricht)