MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 38

Jos van Engelshoven Gerrit Kemerink 1 De Maastrichtse 1896 Maastricht 1896: experimenten met X-stralen en röntgenfoto’s Maastricht telde in deze tijd ongeveer 35.000 inwoners. Zestig procent van natuurkundeleraar de beroepsbevolking verdiende dr. Hoffmans doet zijn als arbeider de kost in de industrie. proefnemingen met Er werd vooral aardewerk, glas en Röntgen’sche stralen. papier gefabriceerd en veel bier gebrouwen. De tijd van kinderarbeid – de stad was er in de tweede helft van de negentiende eeuw berucht om – was nagenoeg voorbij, maar de woonomstandigheden van de arbeidersgezinnen waren nog erbarmelijk. Ze leefden dicht op elkaar gepakt in de omgeving van de fabriek, vaak in krotten, en de hygiëne liet veel te wensen over. De Maastrichtse Gezondheidscommissie (1873-1902) deed al het mogelijke om hier verbetering in aan te brengen. Daar lag echter niet de prioriteit van het stadsbestuur. Dat probeerde vooral de rijken en welgestelde middenstand te bedienen. Die betaalden immers de belasting waarmee de stad gefinancierd kon worden en zij stonden garant voor hun herverkiezing. Van algemeen Foto pagina 34: d r. H.J. Hoffmans (1842 -1925), portret door Henri Govaerts (1908) met links afgebeeld de door hem bij de proefnemingen gebruikte apparatuur. 36 (Maastrichts Universitair Medisch Centrum, MUMC+) kiesrecht was nog lang geen sprake. Gemeentelijke HBS aan de Helmstraat rond 1900. (RHCL, Maastricht, fotocollectie)