MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 34

luminescentie. Een van zijn studenten, Marie Curie (1867-1934), kleuren, veel radioactiever was dan zuiver uranium. Dit was het werkte dit verschijnsel van spontane radioactiviteit verder uit in gevolg van de aanwezigheid van radioactieve vervalproducten van haar doctoraalstudie en ontwikkelde, samen met haar echtgenoot uranium: polonium en radium. Dit radium zou de volgende 25 jaar Pierre Curie (1859-1906), een methode om radioactiviteit te veel gebruikt worden in de radiotherapie. Aan Becquerel en het kwantificeren. Die techniek gebruikten zij om te onderzoeken echtpaar Curie werd in 1903, twee jaar na Röntgen, de Nobelprijs of er nog andere stoffen waren die een dergelijke vorm van verleend voor hun werk op het gebied van de natuurlijke straling uitzonden. Zo ontdekten zij dat het erts pekblende, een radioactiviteit. uraniumhoudend erts, dat gebruikt werd om glas en keramiek te Marie en Pierre Curie in het laboratorium. (De Lang, Icke e.a. Canon van de natuurkunde) 32