MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 31

W.C. Röntgen Wilhelm Conrad Röntgen werd op 27 maart 1845 in Lennep Ondanks al die verhuizingen publiceerde hij veel. Afgaande op (Duitsland) geboren. Op driejarige leeftijd verhuisde hij met zijn de titels van zijn publicaties ging zijn belangstelling uit naar ouders naar Apeldoorn in Nederland, waar hij de lagere school een breed scala van vraagstukken; vooralsnog behoorde het bezocht. Toen hij thema gasontladingen daar niet bij. In 1879 werd hij hoogleraar 17 jaar was, ging hij naar een technische school in Utrecht (een natuurkunde in Giessen. Hier bleef hij negen jaar. Hij maakte er ‘industrie school’, de voorloper van de latere HBS), waarvan hij, veel vrienden en ook zijn inmiddels bejaarde ouders vestigden na een incident met een leraar, verwijderd werd. Nadat hij zich zich er. In de tweede helft van de jaren tachtig kreeg hij zowel uit vervolgens privé had voorbereid voor een staatsexamen, zakte hij. Jena als uit Utrecht een aanzoek om er hoogleraar natuurkunde Desondanks schreef hij zich als student in aan de Universiteit van te worden. Beide aanbiedingen wees hij af. In 1887, nog altijd in Utrecht. Toen bleek dat hij daar zonder gymnasiumdiploma geen Giessen, adopteerden hij en zijn vrouw de toen zesjarige Bertha, examens mocht doen, deed hij in 1865 toelatingsexamen voor het dochtertje van de broer van zijn vrouw. Het echtpaar Röntgen het Eidgenössische Polytechnikum in Zürich en werd toegelaten. zelf was kinderloos. In 1888 aanvaardde hij een professoraat in Drie jaar later slaagde hij daar voor zijn ingenieursexamen Würzburg, waar hij de top van zijn carrière bereikte. Hij bezette (machinebouw) en in 1869 promoveerde hij aan de Universiteit van hier de post van zijn vroegere leermeester Kundt en was er in 1894 Zürich op het proefschrift Studien über Gase. In Zürich ontmoette rector magnificus. Op 8 november 1895 ontdekte hij min of meer hij ook zijn toekomstige echtgenote Anna Bertha Ludwig bij toeval zijn X-stralen. Al direct beschreef hij in Ueber eine neue (1839 -1919), dochter van de waard van het café-restaurant Art von Strahlen (28 december 1895) de belangrijkste fysische Zum Grünen Glas, dat door veel hoogleraren en studenten werd karakteristieken van die stralen, later door anderen röntgenstralen bezocht. In 1872 trouwde hij met haar. Met zijn promotor August genoemd. Na deze ontdekkingen werd zijn tijd zodanig in beslag Kundt (1839-1894) verhuisde hij vervolgens naar Würzburg, waar genomen door lezingen en huldigingen, dat hij niet meer zo veel hij diens assistent werd aan de Julius Maximilians Universiteit. aan experimenteren toekwam. In 1896 en 1897 publiceerde hij nog Omdat hij geen gymnasiumdiploma had, ging een benoeming als twee artikelen over zijn X-stralen, terwijl andere wetenschappers privaatdocent daar aan zijn neus voorbij. Al na enkele maanden alleen al in 1896 er meer dan duizend artikelen over schreven. verlieten Kundt en Röntgen Würzburg om een benoeming aan de Hoewel verknocht aan Würzburg, vertrok hij in 1900 naar München net geopende Duitse universiteit in Straatsburg te aanvaarden. om daar de prestigieuze leerstoel experimentele natuurkunde te Röntgen werd er privaatdocent, maar vertrok al weer snel (1875) gaan bekleden. In 1901 werd hem als eerste natuurkundige de toen hij hoogleraar kon worden aan de Landwirtschaftlichte Nobelprijs toegekend. Zijn productieve periode was toen voorbij. Hochschule in Hohenheim (tegenwoordig een stadsdeel van Op 1 april 1920, 75 jaar oud, legde hij zijn professoraat in Stuttgart). Ook daar bleef Röntgen maar kort. Al in 1876 keerde hij München neer. Hij overleed in 1923. terug naar Straatsburg om er een professoraat in de theoretische natuurkunde te aanvaarden. 29