MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 29

William Gilberd (1544 -1603), natuurkundige en lijfarts van koningin Elisabeth I van Engeland, deed onderzoek naar elektriciteit en magnetisme en wordt beschouwd als een van de grote geleerden van de renaissance. Op dit schilderij van Arthur Ackland Hunt (1841-1914) demonstreert hij Koningin Elisabeth I hoe een gewreven barnsteenstaaf statisch geladen wordt en magnetische eigenschappen krijgt. (Colchester & Ipswich Museum) een verklaring. Pas toen in de zestiende eeuw het Griekse Men ontwikkelde ook elektrische instrumenten en aristotelische wereldbeeld op z’n retour was en de invloed experimenteerde met elektriciteit. Apparatenbouw en van het bovenmaanse op het ondermaanse niet meer als natuuronderzoek gingen hand in hand. Otto von Guericke vanzelfsprekend gold, ging men kritisch nadenken over (1602-1686), burgemeester van Maagdenburg en vooral allerlei verschijnselen in de natuur. Men streefde daarbij bekend om de Maagdenburger halve bollen, bouwde meestal niet naar theoretische verdieping of naar het in 1650 een eerste elektrostatische generator, die later opstellen van algemene natuurwetten. Het ging vooral om doorontwikkeld werd tot de zogeheten elektriseermachine. praktische kennis. Geleidelijk aan werden er steeds meer Begin achttiende eeuw ontdekte de Engelsman Stephen instrumenten ontwikkeld om de natuur te onderzoeken. Gray (1666-1736) dat elektriciteit via geleiders verplaatsbaar De verrekijker van Galilei en de microscoop van Van was. De Leidse hoogleraar Pieter van Musschenbroeck Leeuwenhoek zijn daar goede voorbeelden van. Er werd (1692-1761) probeerde die elektriciteit op te slaan in de ook volop mee geëxperimenteerd. Immers, sedert Decartes ‘Leidsche fles’. Dat was voor die tijd geen vreemde gedachte. (1596 -1650) was het, in tegenstelling tot de eeuwen Men veronderstelde immers dat elektriciteit als water door daarvoor, geaccepteerd dat natuurwetten altijd geldig geleidend materiaal vloeide. Door vele flessen aan elkaar waren en dat ook met experimenten de natuur doorgrond te schakelen ontstond het principe van een batterij, waarin kon worden. aanzienlijke ladingen opgeslagen konden worden. 27