MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 28

vaker technische hulpmiddelen. De stethoscoop is in die geclassificeerd worden. Dit objectiveren was karakteristiek tijd ontwikkeld. De naam van dit instrument is ontleend voor de geneeskunde van de negentiende eeuw; de aan het Grieks: stèthos = borstkas en skoped = kijken. voortschrijdende techniek bood daarbij steeds meer René Laënnec (1781 -1826) ontdekte dat hij de geluiden mogelijkheden. Er werden allerlei apparaten ontwikkeld in de borstkas beter kon horen, door het uiteinde van om in het lichaam te kijken, zoals de ophthalmoscoop een opgerold vel papier op de borstkas van de patiënt te (oogkijker) en de laryngoscoop (keelkijker). Men ging plaatsen en het andere uiteinde tegen zijn oor te houden. ervan uit dat ziekte veelal een gelokaliseerd verschijnsel Vanuit die ervaring ontwikkelde hij het prototype van de was en men wilde de lokale pathologie in beeld krijgen. huidige stethoscoop. In 1819 beschreef hij in zijn boek De Ook de verdere verbetering van de microscoop van Van l’auscultation médiate zijn bevindingen bij het beluisteren Leeuwenhoek (1632 -1723) stamt uit die tijd. Rudolf Virchow (auscultatie) van hart en longen en vergeleek deze met (1821 -1902) heeft er dankbaar gebruik van gemaakt bij zijn de bevindingen bij autopsie. Dit gaf een dramatische onderzoeken naar de cellulaire pathologie. Naast methoden wending aan de diagnostiek. Met de stethoscoop werd het om pathologie zichtbaar te maken, werden allerlei voor het eerst mogelijk om bij een nog levende patiënt technieken ontwikkeld om fysiologische processen te morfologische veranderingen in het lichaam op het meten, in de tijd te vervolgen en te registreren (ademhaling spoor te komen. De subjectieve klachten van een patiënt en bloeddruk). De negentiende eeuw was de bloeiperiode konden objectief gemaakt worden met waarnemingen van de natuurwetenschappelijke fysiologie; meten werd bij auscultatie. Hierdoor kregen ziekten als tuberculose, weten. longontsteking of bronchiectasieën een anatomische basis en konden ze ‘objectief’ gediagnosticeerd en Al deze ‘kijk- en meetmethoden’ verschaften inzicht in de normale en afwijkende anatomie en functie van allerlei organen van het menselijk lichaam. Zij verbeterden de diagnostiek, maar therapeutisch bood dit meestal nog weinig soelaas. Therapeutische effecten werden in die tijd verwacht van behandelingen met elektriciteit en, uitgedaagd door de successen van de natuurkunde, werd daar volop mee geëxperimenteerd. De geneeskunde was klaar voor de introductie van de röntgenstralen. Technologieontwikkeling VVG&66RVvWF66RfW'666VVv&VVWWvV&VVBFRVwFV&V&W66&WfV#S"f"6&7GW2FR66VFRVVG&66Rf76VশFVfW&'VVFRVFRw&VVVFVFRfVVV( VVG&6FVN( V( vWF6^( WBv2FPw&V6Rf6bVvWFV66W"FW2f֖WFRc#BSCRb6"FRFFVFRFBVV7Fb&&7FVVw&fpFW&VG&VVVVFRFBfW'666V"WBw&V6Rv&Bf"&&7FVV( VVG&( ַ&6BFB2FW"VVG&6FVBvWv&FVVBW"V6FW"vVV#`F66vW"SfW&fVֆG&&W'BRw&VV7BfWrFVRfvBWBv2VV6BWB