MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 26

Jos van Engelshoven Gerrit Kemerink B 1602 Wat aan de ontdekking door Röntgen vooraf ging een korte geschiedkundige verkenning De snelle toepassing van de röntgenstralen zegt ook iets over de geneeskunde Elektriciteit en magnetisme van die tijd. Die had zich de voorafgaande tweehonderd jaar ontwikkeld van een (William Gilberd). beschouwend en filosoferend vakgebied tot een discipline die bij ziekte wilde 1800 ingrijpen. De geneeskunde was daardoor rijp voor de toepassing van een dergelijke Ziekenhuisgeneeskunde in nieuwe vinding. De ontwikkelingen in de geneeskunde en de technologie opkomst. die hebben bijgedragen aan de ontdekking van röntgenstraling en de snelle Kathodestralen (William Crookes). X-stralen 1879 1895 (William Conrad Röntgen). Radium en polonium 1898 (Pierre en Marie Curie). toepassing daarvan zullen onderstaand kort belicht worden. Geneeskundige ontwikkeling De mens heeft door alle eeuwen heen de techniek gebruikt om zijn doel te bereiken. In de prehistorie had hij een vuistbijl om hout te hakken, de vroege Egyptenaar had sledes om zware stenen te vervoeren en in de Middeleeuwen werd de kruisboog als wapen ingezet. Ook de heelmeester of chirurgijn gebruikte door de eeuwen heen allerlei instrumenten om te genezen. Techniek is dan ook van alle tijden. Alleen in de academische geneeskunde,  Chirurgische instumenten in kist. Goignet; Parijs, 1725. (Collectie Boerhaave Museum Leiden) de geneeskunde van de Medicinae Doctor, kwam het gebruik van techniek pas laat op gang, feitelijk pas in de achttiende eeuw. Dat lag vooral aan die geneeskunde zelf. Deze was er toen pas rijp voor. Pas toen raakte de oude