MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 25

Wat aan de ontdekking door Röntgen vooraf ging een korte geschiedkundige verkenning In het najaar van 1895 ontdekte Wilhelm Conrad Röntgen (1845 -1923), hoogleraar natuurkunde aan de universiteit van Würzburg, de X-stralen. Kort daarna, in december van datzelfde jaar, publiceerde hij in het artikel Ueber eine neue Art von Strahlen over zijn bevindingen. Deze X-stralen, door anderen röntgenstralen genoemd, vonden onmiddellijk geneeskundige toepassing. Zijn ontdekking was mede te danken aan wetenschappelijk onderzoek in voorafgaande eeuwen naar verschijnselen als elektriciteit, magnetisme en vacuüm, en allerlei optische fenomenen, zoals luminescentie. De geschiedenis van de ontdekking van de röntgenstralen begint daarom niet bij Röntgen, maar eindigt bij hem.