MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 221

Hoofdstuk 8 Van Electrotherapie naar Radiotherapie - Een radium- en röntgeninstituut te Groningen. NTvG 1916;37:427. - Gaarenstroom GF. Behandeling van kwaadaardige gezwellen met röntgenstralen NTvG 1915;59:1900-1921. - Gesprek met dr. J. Wuite en dr. H. Go, dermatologen in de regio Heerlen die de praktijk van dr. Piet van Heusden overnamen. - Mededelingen naar aanleiding van de invoering van het veiligheidsbesluit ioniserende stralen. NTvG 1958;102:1110-1112. - Rosenbusch G, Panhuysen J, Vellenga K en Knecht-van Eekelen A de red. Van röntgenoloog naar radioloog 1901-2001. ’s-Hertogenbosch : Nederlandse Vereniging voor Radiologie; 2001. - Stam HC. Radiotherapie in Nederland. Een historisch perspectief. Utrecht: Bunge; 1993. - Vermeij J, Giessen PH van der, Barendsen GW en Kal HB. Honderd jaar Röntgenstraling in Nederland. Ontwikkelingen in de radiotherapie, fysica en radiobiologie. ISBN 90-802704-1-5; 1995. - Wertheim Salomonson JKA. Over de therapeutische waarde van electriciteit. NTvG 1893;37:515-524. Hoofdstuk 9 Rond de tweede wereld oorlog - Röntgen WC. Über eine neue Art von Strahlen. Sitzungsberichte der physikal.-medicin.Gesellschaft zu Würzburg. 1895: 132-141 - Eisenberg RL. Radiology. An Illustrated History. Saint Louis: Mosby Year Book; 1992. - Plaats GJ van der. Caustiek met röntgenstralen, haar principes en toepassingen. NTvG 1935;79:4612-4621 - Plaats GJ van der. Over de behandeling van huidcarcinomen met röntgenbestraling volgens de röntgenkaustiekmethode. Academisch Proefschrift Universiteit Utrecht. Utrecht; 1938. - Plaats GJ van der. Diagnostiek en therapie in de greep van de techniek. Inaugurele rede Universiteit Groningen. Groningen: Wolters Uitgeverij; 1956. - Engelshoven van JMA. Interview met Anneke van der Plaats over haar vader. 23-12-1912 - Feuth-Knols APAE. Th.W. Twaalfhoven 75 jaar. NTvG 1974;118:1355-1356 - Dieteren Remigius red. In dienst der zieken; St. Joseph-ziekenhuis te Heerlen 1904-1954. Bussum: Paul Brand; 1954. - Rosenbusch G. Prof. dr. Interview met prof. dr. Van der Plaats 3-8-1991 - RHCL, archief Burgerlijk Armbestuur, Jaarverslag ziekenhuis Calvariënberg 1936. - RHCL, archief Gemeentepolitie Maastricht, afdeling politieke recherche. Dossier G.J. van der Plaats. Proces verbaal no 530 opgemaakt op 17 december 1945. Hoofdstuk 10 De eerste afdeling voor radiotherapie in Limburg - Archief Atrium MC: . Correspondenties, bouwtekeningen en bouwvergunningen. . Jaarverslagen bestuur De Weverziekenhuis Heerlen 1968 t/m 1977. . Jaarverslagen bestuur Sint-Josephziekenhuis Heerlen 196 2BcbࠒF&:RFW2%DfsBssfW&VFV&FrVVW7G&FVF&76VVW&V&7662rVVW"&VBFFW'2FR7FVƖR֖7G&VV"rfFVƖrVW&VV7G&VVVW&VrfBVW&VR#rFWFW&V&V֖vW2b&VBFV7BFW"VVWB7B6WצVVV2FRVW&VBSB'W77VӠV'&CSBGGwwrf'fW'6vVfW&VvrWBVFW&G2W&7FGWWBFfVWWvVVV07FW&FCBccvW&GVVvB&#2GGwwr憗7F&B"&FFW&RWBVFW&G2W&7FGWWBFfVWWvVVV3vW&GVVvB&#2FW'fWrvVW'BfW&vFfWƖB&W7GWW"%DsBfvVVb&#2FW'fWrW&&F6FW"fW&&òfvVV&#2FW'fWr'VGW"&W&W'2W&Fv66&&FR&W&&WBFRvWfW'VVV2VW&V㰦fvVVB#2ƖW"&22fFR6f&rVFW'V7FW&FӢVFW&G2W"7FGWWBFfVWWvVVV3#B2VVVVV2f"FR֖vW&W"FRvW66VFV2fWB7B6WVVV2cR#R7G&6CF7F&67&FRf7VFVBFW"7VGWW'vWFV66VVfW'6FVB7G&6C'66BfFBVVvWFVS"V2fWB'BfWW2VFfV6FW&VVV327F2&FFW&RVFW&BWG&V6CvWFV66VƖRVFvWfW&'VvS2F27F2fW&VVrFW&B"&FvRVFW&Bd&FFW&RVV7F&66fW'6BGdrS3#CC2vb&"Ԕ禖VVV2"VVV7&r&7FBƖ'W&rVW&V'W&VR"G&V3#Bࠣ#