MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 22

Rous (1879 -1970) toonde aan dat een sarcoom, een kwaadaardige tumor van het bindweefsel, bij kippen veroorzaakt werd door een virusinfectie. Daarna is bij proefdieren en later ook bij de mens het verband tussen specifieke virussen en specifieke vormen van kanker aangetoond. Het meest bekend werden het humaan papillomavirus (HPV) als oorzaak van baarmoederhalskanker en het hepatitis B- virus als carcinogeen virus bij leverkanker. Metaforen Naast de geschiedenis van het onderzoek in de oncologie, is er een geschiedenis van de publieke Eenzaamheid en isolatie na het horen van de diagnose. Sentence of Death (1908) geschilderd door John Collier (1850-1934). (Wellcome Library, London) opinie over kanker en vooral over de beeldvorming van kanker. Deze wetenschappelijke en de sociale verbonden met melancholie. Zwartgalligheid geschiedenis zijn wel met elkaar verbonden, maar bepaalde vervolgens lange tijd het beeld van volgen in de tijd toch een apart traject. In alle kanker. Oude beelden zijn hardnekkig. Tot in de tijden werd kanker met vrees en ontzag bejegend. 21e eeuw verscheen er literatuur over de kanker- Hippocrates had al met het bedreigende beeld persoonlijkheid. Een introvert karakter, somberheid van de krab gewaarschuwd om er omzichtig mee en onvermogen om ongenoegen en woede te uiten om te gaan. In de sociale geschiedenis van kanker zouden kenmerken zijn van mensen die kanker hebben tot het midden van de twintigste eeuw kregen. De Amerikaanse schrijfster Susan Sontag zwartgalligheid, vrees voor infectie en kanker als (1933 -2004) schreef in 1978, na haar behandeling volksziekte een rol gespeeld. De zwarte gal als aan borstkanker, een klassiek boek over ziekten oorzaak van kanker was al in de Romeinse literatuur als metafoor. Zij verzette zich fel tegen de toen wijdverbreide opvatting dat kanker vooral toeslaat bij introverte en melancholieke mensen, omdat daarin een element van eigen schuld zat opgesloten. Ingrijpender nog was de maatschappelijke reactie op kanker en melancholie: er heerste een machteloos taboe op en er hing een stilzwijgen rond de ziekte, die werd aangeduid als ‘K’. De combinatie van kanker, er niet over spreken en melancholie leidde, net als bij lepra eerder, tot eenzaamheid en isolatie. Behalve het maatschappelijke taboe speelde bij de verzorging en opvang van kankerpatiënten ook de vrees voor infectie een rol. Kenmerkend hiervoor is het verhaal over het eerste kankerziekenhuis, 20 De Amerikaanse schrijfster Susan Sontag (1933 -2004) schreef in 1978 over de beeldspraak van kanker in: Illness as a methaphor. het Hôpital Saint-Louis, dat in 1740 door de kanunnik Godinot (1661 -1749) in Reims werd