MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 21

De vroegste geschiedenis van de oncologie In 1882 vond Eugène Dubois op Java een dijbeen van de Pithecanthropus Erectus. Het jaar daarvoor had Dubois al het schedeldak Richard Doll (1912-2005) beschreef in 1950 het verband tussen roken en longkanker. gevonden van een van de vroegste vormen van de zelfde Homo Erectus uit het Pleistoceen. Marie Eugène Francois Thomas Dubois (1858 -1940) was de zoon van een apotheker uit Eijsden. Al vroeg negentiende eeuw werden toonde hij belangstelling voor de prehistorische meer vormen van kanker vondsten in de Sint Pietersberg bij Maastricht. Hij beschreven, veroorzaakt door zou mede door zijn vondst van de Pithecanthropus beroepsmatige contacten uitgroeien tot een van de meest vooraanstaande met kankerverwekkende Nederlandse paleontologen. Het moet hem als arts (carcinogene) stoffen. zijn opgevallen dat in de hals van het 800.000 jaar Bekende voorbeelden oude femur/dijbeen dat hij op Java had gevonden daarvan zijn blaaskanker een tumor was te zien. In de literatuur is debat door aniline in de Duitse ontstaan over de aard van deze tumor. Zowel de kleurstoffenindustrie en mogelijkheid van een osteosarcoom, een osteoom borstvlieskanker (mesothelioom) door blootstelling aan asbest of een myositis ossificans wordt besproken. In ieder in de bouwindustrie. Het ultieme en belangrijkste voorbeeld geval heeft Dubois de oudst bekende tumor bij een van chemische carcinogenese werd in 1950 beschreven. De vroege rechtopstaande aapachtige mens gevonden. epidemioloog Richard Doll (1912 -2005) en de statisticus Austin De avontuurlijke apothekerszoon uit Eijsden staat Hill (1897 -1991) toonden onomstotelijk het verband aan tussen daarmee aan het aller vroegste begin van de longkanker en roken. Carcinogene stoffen uit sigarettenrook geschiedenis van de oncologie. bleken verantwoordelijk voor het overgrote deel van de toen nog snel toenemende sterfte aan longkanker. Vrij snel na de ontdekking van de röntgenstraling in 1895, kwamen ook de eerste beschrijvingen van huidkanker en Het dijbeen van de Pithecanthropus met tumoreuze aangroei, 800.000 v. Chr. (Museum Naturalis in Leiden) leukemie als gevolg van straling. Marie Curie (1867 -1934) de ontdekker van het radioactieve polonium en radium overleed op 68-jarige leeftijd aan leukemie. De hoge frequentie van leukemie en schildklierkanker bij de overlevers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki (1945) is een indrukwekkend en recenter gevolg van het carcinogene effect van straling. Virusinfectie Het eerdere vermoeden van infectie als oorzaak van kanker werd in het begin van de twintigste eeuw bevestigd. Francis Peyton 19