MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 207

De door MAASTRO opgezette website met voorspellingsmodellen voor behandelingsuitkomsten het behandelbeleid dat het beste bij de patiënt past. E-health is worden er ook vaak volumecriteria geformuleerd. een via internet toegankelijk computerprogramma dat de patiënt De volume- en kwaliteitscriteria hebben geleid tot helpt om op zijn situatie toegesneden keuzes te maken en dat initiatieven om regionaal te komen tot Comprehensive zo kan bijdragen aan het bevorderen van zelfmanagement. Cancer Networks (CCN), waarin alle relevante zorgpartijen MAASTRO investeert momenteel in de ontwikkeling van een in netwerkverband samenwerken met als doel integrale, vernieuwd serviceconcept waarin shared decision making en hoogwaardige patiëntenzorg te leveren volgens afgesproken e-health centraal staan. Hierbij wordt onderzocht of software voor protocollen. Hierbij is er een sterke interactie tussen serious gaming kan worden ingezet om de informatieoverdracht patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs, opleiding en innovatie. aan de patiënt te ondersteunen. De ambitie is dit vernieuwde Het MUMC+ neemt op dit moment het voortouw om een serviceconcept in 2015 voldoende te hebben uitontwikkeld om CCN Zuidoost-Nederland op te richten. Hierin participeren het in korte tijd in volle omvang te kunnen implementeren. de ziekenhuizen van Limburg en Zuidoost-Nederland. Ook MAASTRO clinic zal hier in deelnemen. Om tot de Ontwikkelingen in de organisatie van de zorg oncologische topcentra te gaan behoren is verdergaande Om oncologische zorg te kunnen blijven leveren, moet voldaan samenwerking nodig. Zo zien we op dit moment initiatieven worden aan de criteria zoals beschreven in het multidisciplinaire in Nederland, waarbij academische centra landelijke normeringsrapport van SONCOS (Stichting ONcologische groeiambities hebben en hun oncologische zorg fuseren. Samenwerking). Naast een algemeen deel wordt in dit rapport Om onze toppositie te behouden is het van groot belang beschreven welke voorzieningen voor specifieke tumorsoorten in dat het oncolog