MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 205

fundamenteel verschillende interactie met weefsel hebben, een hogere lokale controle van de tumor en daardoor een hebben protonentherapie en bestraling met röntgenstraling langere ziektevrije overleving voor de patiënt. In de toekomst een verschillende uitwerking. Er is veel experimenteel bewijs dat zal protonentherapie de aangewezen behandeling zijn voor een protonen voor betere resultaten zorgen bij de behandeling van aantal standaard indicaties en een aantal model-based indicaties, bepaalde soorten kanker. zoals door het college van zorgverzekeraars vastgesteld. Protonen hebben vooral een ‘topografisch’ voordeel, In 2013 is na jaren voorbereiding en discussie door namelijk een betere verdeling van de stralingsdosis ten opzichte de minister de weg geopend voor de introductie van van de traditionele fotonen. Met gebruikmaking van het principe protonentherapie. In de komende zes jaar kunnen in vier van de Bragg peak geven protonen een lage dosis straling af centra maximaal 2200 patiënten worden bestraald met deze voor ze de tumor bereiken en kan de straling onmiddellijk in Nederland nieuwe behandelmogelijkheid; MAASTRO gestopt worden na het verlaten van de tumor. Dit leidt ertoe dat clinic omliggend, gezond weefsel veel minder wordt blootgesteld aan rechtspersoon azM) is een rechtspersoon opgericht genaamd straling en dat in de tumor een veel hogere behandelingsdosis ZON-PTC die de behandelingen gaat uitvoeren. De ambitie is kan worden afgegeven, met als gevolg minder bijwerkingen, een samenwerking te realiseren met alle radiotherapiecentra Voorbeeld systeem voor protonentherapie. is één van die centra. Samen met het MUMC+ (via de 203