MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 204

weefsels afgegeven dosis, en gelijktijdige beeldvorming van klinische patiënttoepassingen en vice versa, richt MAASTRO die tumor, kan de behandeling worden bijgesteld indien dat zich op de beïnvloeding van de micro-omgeving van de tumor. wenselijk is. MAASTRO clinic heeft hier veel expertise in, waardoor Het doel is om op die manier de overlevingsmechanismen grote partijen in de radiotherapiemarkt geïnteresseerd zijn in van tumorcellen uit te schakelen of hun werking te de door MAASTRO clinic ontwikkelde software. Er zal komende verminderen en daarmee de bestraling effectiever te maken. jaren sterk ingezet worden op de klinische toepassing van deze Dit onderzoek sluit goed aan bij de strategie van de UM software. om te excelleren in onderzoek naar metabole aspecten van chronische aandoeningen. MAASTRO richt zich hierbij op het MAASTRO clinic is een van de eerste instituten in de wereld die metabolisme van tumoren en het gebruik van nanotechnologie. PET/CT beeldvorming gebruikt bij radiotherapieplanning en wil Daarnaast wordt de kennis over het DNA van een patiënt haar koploperspositie hierin komende jaren graag behouden. steeds belangrijker bij het kiezen van een behandeling. Het Magnetisch resonantie beeldvorming (MRI) wordt echter een translationele onderzoek gaat zich dan ook nog meer richten op steeds belangrijkere modaliteit om voor bepaalde aandoeningen genomic guided radiotherapy (GGRT). goede bestralingsplannen te maken. Er zal daarom in het komende decennium worden geïnvesteerd in wetenschappelijk Protonen onderzoek op dit vlak. Het onderzoek zal plaatsvinden in Protonentherapie is een vorm van externe radiotherapie, waarbij samenwerking met Scan nexus, een zeer geavanceerd MRI- kanker in het lichaam met behulp van ioniserende straling centrum gevestigd nabij MAASTRO clinic, en de vakgroep bestreden wordt. Bij conventionele radiotherapie worden radiologie van het MUMC+. patiënten bestraald met hoogenergetische röntgenstraling dat bestaat uit pakketjes energie zonder massa, fotonen genaamd. 202 Translationeel onderzoek Bij protonentherapie wordt gebruik gemaakt van een bundel In het translationeel onderzoek, dat wil zeggen het onderzoek protonen. Protonen zijn subatomaire deeltjes met een elektrische dat de vertaalslag maakt van fundamenteel onderzoek naar lading en een kleine massa. Doordat protonen en fotonen een