MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 203

a)# b)# I)##CT#Imaging# II)##Feature#Extrac4on# ############ III)###Analysis# Radiomic#Features# Gene#expression# Tumor#Intensity# Tumor#Shape# Clinical#Data# Tumor#Texture# Wavelet# Extractie van ‘radiomics data’ uit radiologische beelden: (a) Alle tumoren zijn anders zoals te zien is op deze computertomografische beelden (CT) van verschillende longkankerpatiënten (links) en de driedimensionale visualisatie van deze tumoren (rechts). Grote fenotypische verschillen zijn al zichtbaar op deze routine CT beelden zoals verschillen in homogeniteit en vorm. (b) Strategie van data extractie. (I) Ervaren artsen omlijnen de tumor op de diverse CT coupes zodat een 3D structuur gevormd kan worden. (II) de diverse beeldeigenschappen van de tumor worden afzonderlijk gekwantificeerd zoals dichtheid, vorm, heterogeniteit en wavelet texture. (III) Bij de analyse worden deze ‘radiomics data’ vergeleken met klinische data en met gegevens over genexpressie. Vast staat wel dat groei naast efficiëntieverhoging voor Het baanbrekende onderzoek van MAASTRO op het vlak van MAASTRO clinic van wezenlijk belang is om de tariefdaling multifactoriële voorspellende modellen (www. predictcancer.org) als gevolg van bezuinigingen op te vangen en om innovatie zal leiden tot de inzet van decision support systemen bij het en wetenschappelijk onderzoek te kunnen blijven faciliteren. bepalen van de meest geschikte behandeling. Immers met al MAASTRO clinic zoekt dan ook naar mogelijkheden om extra die beschikbare data en met de informatie over opgetreden groei te realiseren. In dit verband worden ook besprekingen bijwerkingen en behandelresultaten uit het verleden kan veel gevoerd om tot vergaande samenwerking te komen met andere beter worden beoordeeld of de beoogde behandeling ook aan radiotherapiecentra. zijn doel beantwoordt. MAASTRO zet dan ook zwaar in op de onderzoekslijn Ontwikkelingen in het vakgebied Knowledge Engineering (KE; kennistechnologie). Deze zal de komende jaren verder uitgebouwd worden met als doel voor Geïndividualiseerde behandeling via zoveel mogelijk aandoeningen beslissingsondersteunende beslissingsondersteunende ICT software te ontwikkelen en zo geïndividualiseerde radiotherapie In het komende decennium zal de rol van de computer mogelijk te maken. Daartoe bouwt KE een ICT-infrastructuur sterk stijgen. In toenemende mate zijn immers meervoudige tussen radiotherapiecentra wereldwijd (Amerika, China, Australië, complexe data beschikbaar over de patiënt, zijn tumor en India, Euregio, UK etc.) en wordt het gebruik van machine learning behandelingsresultaten uit het verleden. Dit zijn data afkomstig bij die individuele predictiemodellen geëvalueerd. van anatomische en moleculaire beeldvorming, moleculair onderzoek van de tumor, eiwitprofielen en genetische Dose guided en image guided radiotherapie kenmerken van de patiënt, functionele data en dergelijke. Iedere MAASTRO clinic is eveneens voortrekker op het gebied van dose tumor is anders en door de behandeling te individualiseren kan guided en image guided radiotherapie. Door het meten tijdens de de tumor beter bestreden worden. behandeling van de in de tumor en in de omgevende gezonde 201