MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 199

gebruik maken van moleculaire dragers. Antistoffen, alles is duidelijk dat de plaats van de radiotherapie specifieke eiwitten, maar ook anaerobe bacteriën in het scala van behandelingen bijna per tumor zullen gebruikt worden als drager van ioniserende besproken en bepaald moet worden. De toekomst straling uitzendende stoffen (radionucliden), die van de radiotherapie ligt niet langer in instituten voor uitsluitend in de tumorcellen terecht komen. De radiotherapie, maar in integrale kankercentra waarin moleculaire brachytherapie, die gebruikt maakt de grenzen van de disciplines overschreden worden. van de moleculaire biologie van de tumorcellen, is daarvoor in ontwikkeling. In plaats van grote Integraal Kankercentrum Maastricht complexe apparaten, zoals lineaire versnellers en Individualisering van de therapie kan alleen bij een cyclotrons, komen er in de toekomst mogelijk kleine integratie van de betrokken klinische disciplines, bij bestralingsmoleculen in de radiotherapie. integratie met een up to date moleculair-biologisch laboratorium en binnen een organisatie waarin De plaats van de radiotherapie de informatie, de begeleiding en de behandeling In het paradigma van de individuele moleculair- van patiënten perfect op elkaar zijn afgestemd. De biologisch bepaalde kankerbehandeling blijft de organisatie en het management van de integrale radiotherapie, naast de chirurgie, de meest effectieve kankerbehandeling zijn daarom minstens even behandeling van de primaire tumor. Omdat belangrijk als de technische hoogstandjes. radiotherapie steeds preciezer en doelgerichter De toekomst van de radiotherapie ligt daarom kan plaatsvinden, denken velen dat radiotherapie in de samenwerking met het IKM (Integraal de chirurgie overbodig kan maken. Bij de Kankercentrum Maastricht), ofwel, vertaald in het behandeling van rectumkanker, hoofd-halstumoren Engels, het CCCM (Comprehensive Cancer Center en prostaatcarcinoom, waarbij vaak mutilerende Maastricht). Daarin werken oncologen samen, van operaties nodig zijn, is dat nu al het geval. Daarvoor wie sommigen radio-oncoloog zijn, anderen medisch is het van belang om de gevoeligheid van de oncoloog, chirurgisch oncoloog of moleculair tumor voor radiotherapie en het effect van de oncoloog. Zij werken samen met fysici, radiobiologen, toegediende dosis te kunnen bepalen, precies zoals moleculair biologen, oncologisch verpleegkundigen het resistentiespectrum van bacteriën gebruikt wordt en management aan een gezamenlijk paradigma: de voor de optimale keuze van antibiotica bij infecties. genezing van patiënten met kanker door individuele Directe bepaling van DNA-schade door bestraling bij behandeling op basis van moleculaire diagnostiek en individuele tumoren is nu nog niet voorhanden maar therapie, zonder bijwerkingen en met behoud van wel in onderzoek. kwaliteit van leven. Bij een aantal tumoren kan de effectiviteit van de bestraling worden verbeterd door de gelijktijdige toediening van cytostatica. In MAASTRO is hierover baanbrekend onderzoek verricht bij de behandeling van longtumoren. Bij een aantal veel voorkomende tumoren is de volgorde van de behandeling met chemotherapie, radiotherapie en chirurgie van belang, zowel voor de effectiviteit van de behandeling als voor de beperking van de bijwerkingen. Uit dit 197