MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 196

Harry Hillen 20 2025 De plaats van de radiotherapie in de oncologie een gouden toekomst Ik ben daar nog niet zo zeker van. Het zou zo maar kunnen zijn dat professor Vooijs Moleculair profiel als basis bij zijn uittreerede in 2035 over de geschiedenis van de oncologie zal vertellen dat voor individuele behandeling kanker ‘vroeger’ werd behandeld met radiotherapie, chirurgie en chemotherapie van kanker. maar dat nu … Hij zal daarbij de nóg oudere voorbeelden aanhalen van de arsenicumbehandeling bij syfilis en de Finsen-bestraling van huidtuberculose als verlaten en onwerkzame behandelingen. Uitgaande van de onvoorspelbaarheid van de geschiedenis en op basis van de ontdekkingen die basale wetenschappers nu doen over kanker is het onwaarschijnlijk dat radiotherapie in de huidige vorm nog zal bestaan in 2035. Ik ben blijkbaar niet de enige die dat denkt. In de naam MAASTRO is met vooruitziende blik voor Maastricht Radiation Oncology gekozen en niet voor radiotherapie. Paradigmashift Een paradigma, oftewel een algemeen geaccepteerde manier van denken, kan door een origineel denker of door een ontdekking plotseling veranderen. De reis van Darwin zette het paradigma over de schepping volledig op zijn kop en de ontdekking van de bacterie veranderde het denken over de oorzaak van infectieziekten op slag. Daarmee kwam ook een einde aan allerlei gezondheidskuren, bijvoorbeeld kuren in de bergen bij tuberculose. Ook in de oncologie voltrekt zich op dit moment een paradigmashift. Het paradigma van kanker verschuift in hoog tempo van een aandoening van cellen en organen naar een moleculaire ziekte. Om preciezer te zijn, op basis van moleculair biologisch onderzoek denken wij nu dat kanker een ziekte van de genen is. Dit nieuwe paradigma zal de behandeling van kanker fundamenteel veranderen en mogelijk dus ook de manier waarop radiotherapie, en ook chemotherapie en chirurgie, toegepast zullen worden. Sommigen worden daardoor zelfs verleid om aan te kondigen dat kanker over twintig jaar een chronische en beheersbare aandoening zal zijn. 194 Pagina 192: Detail van de toepassing van DNA micro array bij de behandeling van mammacarcinoom (zie afbeelding pagina 195).