MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 193

Interactieve leeractiviteit van het skills-e-lab. PhD-opleiding (PhD: Philosophiae Doctor) Universiteit Maastricht). In deze onderzoekschool werken Een proefschrift is een wetenschappelijke verhandeling veel disciplines uit universiteit en academisch ziekenhuis en over een bepaald onderwerp op basis van wetenschappelijk ook uit MAASTRO samen op het gebied van onder andere onderzoek dat de onderzoeker (de promovendus of PhD- kankeronderzoek. De sterke multidisciplinariteit is de kracht van student) heeft uitgevoerd. Deze toont daarmee aan dat hij in deze school. staat is zelfstandig de wetenschap te beoefenen. Zo’n onderzoek Sinds 2000 zijn 36 PhD-studenten gepromoveerd; in 2014 duurt meestal enkele jaren (gemiddeld vier) en wordt begeleid heeft MAASTRO meer dan 31 PhD studenten in huis. Hun door een hoogleraar en vaak ook door meerdere leden van onderzoeksprojecten worden vrijwel allemaal gefinancierd uit de wetenschappelijk staf. In het kader van haar academische externe subsidies. De gepromoveerden hebben momenteel taken kent MAASTRO promotietrajecten in de vier functionele vrijwel allen belangrijke posities als hoogleraar, assistant- eenheden van MAASTRO research: MAASTRO physics, MAASTRO professor, als postdoc in prestigieuze instituten als Oxford of trials, Harvard of werken in de industrie (Philips of farmaceutische MAASTRO knowledge engineering en MAASTRO lab. Daarbij wordt ook nauw samengewerkt met onderzoekers van het bedrijven). onderzoeksschool GROW (GRoei & OntWikkeling van de 191