MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 192

E-learning trainingsoplossingen te ontwerpen. Illustratieve voorbeelden E-learning verwijst naar het gebruik van informatie- en van deze projecten zijn het skills-e-lab voor radiotherapeutisch communicatietechnologieën om het leren te verbeteren en laboranten en een e-learningomgeving voor radiotherapeuten. onafhankelijk te maken van plaats en tijd. De toegankelijkheid Andere e-learningprojecten bestaan uit e-seminars voor van kennis wordt op die manier vergroot. wetenschappers en e-cursussen voor medewerkers. Bij radiotherapie maakt e-learning het mogelijk een breder publiek van specialisten, medische professionals, studenten laboranten is het verminderen van de tijd die zij op locatie en patiënten over de hele wereld te bereiken. Het heeft het (in het MAASTRO clinic-gebouw) aan opleiding besteden. potentieel om het leren te vergemakkelijken met behulp van De primaire focus is de workflow in de radiotherapie. Het interactieve functies, zoals multimedia-elementen, animaties, bevat videodemonstraties, leeractiviteiten, zelftoetsen en een simulaties, virtuele patiënten of hoge resolutiebeelden. eindevaluatie. Laboranten kunnen zo trainen in hun eigen tempo E-Learning kan ook een veilige omgeving bieden om te oefenen, en tijd, voordat ze de hands-on opleiding volgen. voordat men daadwerkelijk start met de behandeling van echte De figuur hiernaast toont een interactieve leeractiviteit patiënten. Ten slotte kan men door e-learning tijd en kosten van het skills-e-lab. Het doel van deze activiteit is de besparen omdat minder leertijd aan de dure radiotherapie belangrijkste knoppen en functionaliteiten van de bediening apparatuur besteed hoeft te worden. Bovendien hoeven er van de lineaire versneller uit te uitleggen. Het doel van de vaak geen reiskosten gemaakt te worden ten behoeve van e-learningomgeving voor radiotherapeuten is het onderwijs opleidingen elders. Sinds 2010 heeft MAASTRO school een van artsen in opleiding te vergemakkelijken. Het omvat online skillslab dat video’s gebruikt als middel om de vaardigheden van lezingen en virtuele patiënten. Het doel van virtuele patiënten techneuten te verbeteren. is behandelvaardigheden te trainen en het stimuleren van (zelf-) In 2012 heeft de raad van bestuur van MAASTRO clinic besloten om e-learning deel te maken van de strategie van reflectie en samenwerking in de klinische praktijk. De verwachting is dat voor de ontwikkeling van meer MAASTRO. Bijgevolg werd de e-Learning Unit opgezet. Deze Unit geavanceerde e-learningoplossingen nieuwe technologieën is gericht op het ontwikkelen en implementeren van innovatieve zullen worden ontwikkeld. Deze kan onder meer serious games e-learning benaderingen in radiotherapie, het helpen om kennis, voor psycho-educatie, of augmented reality bevatten om artsen praktijk en expertise in radiotherapie te verspreiden en het aanvullende multimediale informatie over een behandeling te bevorderen van de reputatie en de internationale erkenning van verschaffen. Op de langetermijn is de ambitie om een master MAASTRO clinic wereldwijd. voor radiotherapie te ontwikkelen. Deze zal e-learningcursussen, Op dit moment zijn verschillende e-learningprojecten in ontwikkeling. De uitdaging is om kosteneffectieve en duurzame 190 Het doel van het skills-e-lab voor radiotherapeutisch stages in de kliniek, en online samenwerking tussen medische professionals combineren.