MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 191

al snel in de wacht gesleept, met Colette Dijcks en Wilma Bos als procedures, veranderde apparatuur of na lange afwezigheid praktijkcoördinatoren. ingewerkt volgens skillslabprocedures. Om het maken van Waar men in het verleden gewoon was het beroep aan te leren tijdens het werken bij de patiënt, worden beroepsvaardigheden nu aangeleerd in een vaardigheidslaboratorium, het skillslab. Daar een bestralingsplan aan te leren is er een database met oefencasussen en een bijbehorend toetssysteem opgezet. Op een bestralingstoestel werkt men inmiddels niet meer kan op maat getraind worden en off the job. E-learning is hier met drie, maar met twee laboranten. Tegelijkertijd is de kwaliteit veelal een onderdeel van en biedt steeds meer mogelijkheden. van het werk toegenomen door te werken met SOPs (Standard Het feit dat nieuwkomers door dit skillslab op een hoger niveau Operating Procedures) en Specs (Specificaties processen). Daarbij starten in de praktijksituatie met patiënten, komt de kwaliteit en zijn alle overbodige handelingen uit de werkprocedures gehaald veiligheid ten goede. en controlemomenten in de procesbeschrijving verwerkt. Om dit In het skillslab is standaardiseren het toverwoord. Doordat procedures tot in detail worden beschreven volgens het lean Toyotaprincipe, biedt dit kansen voor optimale leerroutes. mogelijk te maken is met camera’s het werkproces herhaaldelijk vastgelegd en vervolgens geanalyseerd. Uit het bovenstaande blijkt dat het opleiden van de Situaties met patiënten worden volgens protocollen nagespeeld radiotherapeutisch laborant en het onderhouden van zijn of haar met een simulatiepatiënt (lotuspatiënt) op tafel. Vervolgens kennis en vaardigheden veel dynamiek met zich mee brengen. wordt er getoetst op de handeling en/of de kennis. Er wordt Het is van groot belang om direct in te spelen op nieuwe gefilmd, zodat ook anderen hier hun voordeel mee kunnen situaties bij veranderde werkwijzen en nieuwe apparatuur. doen. Ook de gediplomeerde laborant wordt bij nieuwe Training van radiotherapeutisch laborant bij de apparatuur. 189