MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 190

Opleiding tot klinisch fysicus wordt gemeten met behulp van instrumenten die ook bij de In Nederland zijn momenteel ongeveer negentig fysici in aios-opleiding ingezet worden. Deze zijn na enige aanpassing opleiding tot klinisch fysicus. Eenderde daarvan wordt opgeleid ook voor klifio’s te gebruiken, zoals de KKB/KPB (Korte Klinische tot klinisch fysicus radiotherapie. MAASTRO clinic heeft twee Beoordeling/Korte Praktijk Beoordeling). Alle klinisch fysische opleidingsplaatsen voor een klinisch fysicus radiotherapie (klifio: stafleden zijn supervisor van klifio’s en volgen daarom ook een klinisch fysicus in opleiding), en verzorgt deze opleiding al sinds teach-the-teacher cursus. begin jaren tachtig. Er is een uitgebreid curriculum van vier Waar de opleiding tot klinisch fysicus in het verleden een jaar, waarin zowel algemene competenties, medisch-fysische vrij technische aangelegenheid was, wordt nu veel meer als specifieke radiotherapeutische onderwerpen aan bod aandacht besteed aan het ontwikkelen van competenties, zoals komen. De opleiding is vormgegeven als een combinatie van communicatie, bedoeld om de klinische fysicus na de opleiding cursorisch onderwijs en training-on-the-job. Een half jaar van de ook als volwaardig gesprekspartn er in een ziekenhuis te kunnen opleiding wordt ingevuld door ons zusterinstituut binnen het inzetten. Indien nodig zijn er cursussen specifiek voor klifio’s opleidingscluster, het Catharina Ziekenhuis Eindhoven (CZE). Dit voorhanden om deze competenties te ontwikkelen. geeft de klifio de gelegenheid om ook de werksituatie in een niet-academische setting te leren kennen. Een deel van het cursorisch onderwijs wordt gevolgd Al eind jaren veertig van de vorige eeuw werden laboranten samen met de aios en de klifio’s uit het CZE. Van belang is hier binnen de radiotherapie in service opgeleid. Door de met de jaren ook dat de klifio’s en de aios een deel van het onderwijs zelf sterk toegenomen toepassing van straling bij de behandeling verzorgen en zo getraind worden in het effectief overbrengen van patiënten, groeide de behoefte aan gekwalificeerd personeel van informatie. Verder is er via de beroepsvereniging NVKF voor de bediening van de daarbij gebruikte geavanceerde (Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica) en de ESTRO apparatuur. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd (European SocieTy for Radiotherapy & Oncology) een uitgebreid die in service laborantenopleiding geleidelijk vervangen aanbod van cursorisch onderwijs. voor een volwaardige HBO-opleiding, de opleiding Medisch Vanuit de stichting OKF (Opleiding Klinisch Fysicus) wordt 188 Opleiding tot laborant Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT). actief gewerkt aan het verder professionaliseren van de Daarin waren twee varianten, de voltijdse MBRT-opleiding en de opleidingen. Door visitaties wordt erop toegezien dat de klifio’s duale opleiding. MAASTRO toonde jarenlang een voorkeur voor in een omgeving opgeleid worden waar voldoende klinisch- de breed opgeleide laboranten van de voltijdse opleiding. Toen fysische expertise en faciliteiten, zoals toegang tot literatuur, zijn. echter het openen van de dependance in Venlo in zicht kwam, is Ook is het van belang dat er een veilige opleidingsomgeving is MAASTRO ook in service en duaal gaan opleiden. De erkenning en dat de kwaliteit van de opleiding wordt bewaakt. De kwaliteit om op te leiden werd, dankzij de mooie skillslabfaciliteiten, 188