MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 189

Aantal promoties vanaf 2000 6 bij het begin van de opleiding een persoonlijk opleidingsplan opgesteld, waarin de structuur van de opleiding gedetailleerd beschreven wordt. Deze is opgebouwd uit diverse thematische 5 4 stages binnen de radiotherapie, zoals hoofdhalsoncologie of 3 urologische oncologie; ook de externe stages, die in andere 2 opleidingsinstellingen gevolgd worden, liggen vast. De totale opleidingsduur is vijf jaar op basis van een volle werkweek. Elke stage duurt een half jaar en een MAASTRO-aios volgt een jaar van de opleiding op de afdeling Radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, waar op dit moment 1 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Aantal promoties van MAASTRO medewerkers. (2014) dr. K. De Jaeger opleider is. De opleiding voorziet ook in een klinische stage van zes maanden, die meestal ingevuld van de opleiders worden stelselmatig beoordeeld. Ook aan hen wordt op een afdeling Interne Geneeskunde, evenals een stage worden de nodige eisen gesteld. Docentprofessionalisering Beeldvorming van drie maanden op een afdeling Radiologie. is dan ook noodzakelijk en de Basic Clinical Teaching cursus is Daarnaast bestaat de mogelijkheid om gedurende de opleiding daarbij een belangrijke instrument. Door middel van visitaties zes maanden te besteden aan wetenschappelijk onderzoek door beroepsgenoten, gecoördineerd en begeleid door de RGS of aan een specifiek aandachtsgebied, de zogenoemde (Registratiecommissie Geneeskundige Specialismen), wordt de vrije stage. Er is echter ook op andere manieren ruimte voor opleiding regelmatig gecontroleerd, meestal één keer per vijf jaar. wetenschappelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door de opleiding te onderbreken voor een promotietraject (PhD). Er is in het kader van de opleiding veel aandacht voor De meeste stafleden en ook aios spelen een rol in de opleiding van studenten van de Maastrichtse universiteit. In bijna alle jaren van hun studie kunnen studenten in aanraking komen met onderwijs, cursussen en congressen. Een aantal cursussen oncologie en radiotherapie. Aan het eind van de opleiding kiezen is verplicht gesteld door Nederlandse Vereniging voor sommigen voor een klinische of onderzoeksstage radiotherapie. Radiotherapie en Oncologie (NVRO) en MAASTRO clinic biedt Deze stage biedt de student de mogelijkheid zich te verdiepen daarnaast de mogelijkheid tot het volgen van extra, door de in een vakgebied waar hij of zij affiniteit mee heeft. Meerdere organisatie zelf aanbevolen cursussen. studenten hebben daarna gekozen voor een definitieve carrière Beoordelings- en feedbackinstrumenten worden gebruikt in de radiotherapie. Alhoewel de officiële benaming van de om de vorderingen van de aios zichtbaar te maken en ook heeft medisch specialist na zijn opleiding radiotherapeut is, laten de aios regelmatig voortgangsgesprekken met de opleiders. radiotherapeuten zich bij voorkeur radiotherapeut-oncoloog Niet alleen de aios, maar ook de kwaliteit van de opleiding en noemen, omdat dit beter de inhoud van het beroep weergeeft.