MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 186

Individueel Opleidingsplan van ZON OOR / C+ AN MUM SPL ING D I E OPL AAL LOK AIOS Radiotherapie ie R ap r e h t adio MAASTRO clinic (clusteropleiding met Catharina-ziekenhuis Eindho ven ) c cliniet O R AST ing m MA n) id ove rople is Eindh e t s u u (cl enh -ziek a n i r a Cath Versie 22 februari 2013 2013 2013 mei r wijk ie 1 tobe n Baard Jager s k r o e V 1 a 0 J v . e . t r . A Upda er: Dr. leider: D id p o le p nd O ange Verv Opleiders MAASTRO clinic: dr. A. van Baardwijk/dr. J. Jager jaar 5 jaar 4 r3 jaa 12 2 nd r 6m jaa nd 12 jaar 1 nd 6mnd 12 6m m 12 nd nd 6m m mnd 12 nd r m pe x 10 . in M nd 3 mnd 6 mnd 9 r m mnd pe r Min. 10x pe * r* jaa x pe r Min. 10x 10 . in M * jaar* r** jaar** Min. 10x pe r jaa jaar** ent Toetsingsmom g) tijk beoordelin KPB (korte prak pe rvisor Inge vuld door su art Competentieka Inge vuld door AI OS en supe rviso r ische Stage Ce rti ficaat Kl in kunde) (Inte rne Ge ne es el dvorming Be e ag St t aa Ce rti fic er i.s.m. rek door ople id Voortgangsgesp rdt be paald. wo mhe idsnive au cluste r. Be kwaa eling door supe rvisor en rd 360 graden beoo ople ider op ce ntrale aisal of a topic) CAT(critical appr re king patie ntenbe sp risch Onderwijs Landelijk Curso door ESTRO Portfolio x x x x formulier) door eoordeling (AB Geschiktheidsb et ople ider cluste rhoofd m door ople ider g (C-formulier) lin de or Eindbeo x x x x x x x x x x x x x pu acht, poste r of inimaal 1 voordr bl icatie x x al congre s en m en inte rnationa x x x x x x x Modul e en Modul e en toets s et to Continu s Modul e en toet bi jwon x x x x ople ider schap Toetsing Weten x x x x x X x x x x x x x x Modul e en toets X x