MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 185

Medisch beeld Tumor segmentatie Extractie beeldkenmerken Analyse De radiomics-workflow. Op de medische beelden wordt het tumorvolume bepaald. Van dit volume worden de beeldkenmerken geëxtraheerd, zoals tumorintensiteit en vorm. Uiteindelijk worden deze kenmerken geanalyseerd en onderzocht op prognostische waarde of correlatie met tumorstadium of genexpressie. Dit biedt de mogelijkheid een tumor beter te Eind 2012 werd het onderzoeksprogramma van karakteriseren. Met medische afbeeldingstechnieken MAASTRO geëvalueerd in het kader van een externe (CT, MRI, PET/CT) kan heterogeniteit binnen de tumor internationale KNAW-visitatie van GROW. Met een op een niet-invasieve manier bepaald, gevisualiseerd maximale score had MAASTRO het beste programma; en gekwantificeerd worden. Zo zijn er betrouwbaar het oogstte lovende commentaren: meer dan 450 kenmerken uit een eenvoudige CT- scan te halen. Radiomics, een concept waarin MAASTRO physics een pioniersrol heeft gespeeld, is een benadering waarbij het mogelijk is om die specifieke biologische informatie uit radiologische beelden te destilleren door gebruik te maken van geavanceerde (semi-)automatische analysemethoden. De derde onderzoekspijler in MAASTRO physics is de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor preklinisch onderzoek met radiotherapie bij The committee recognised the fact that this research programme has a world-leading position. The programme displays clear evidence of a highly original approach to research with a real focus on translational science. The research has broad scope and bridges both technological and biological advances, but is able to provide a true sense that there is an overarching theme of patient. kleine proefdieren. Hierbij worden nauwkeurige bestralingstechnieken ontwikkeld om kleine structuren in proefdieren te bestralen onder andere gekoppeld aan beeldvorming met bijvoorbeeld CT, PET of bioluminescentie. Er wordt ook gewerkt aan nauwkeurige dosisberekeningstechnieken, Verslag van External Review Committee in het kader van de de KNAW heraccreditatie 2012 van de onderzoeksschool GROW van de Universiteit Maastricht. wat resulteerde in een uniek commercieel dosisberekeningssysteem voor preklinisch onderzoek. 183