MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 184

met longkanker. In de klinische praktijk is FDG de meest gebruikte tracer vanwege zijn gemakkelijke beschikbaarheid, het hoge contrast tussen tumor en De MAASTRO Cancer Foundation Léon Lodewick opgedaan. FDG-PET biedt de mogelijkheid de tumor In 2009 werd de Stichting MAASTRO Cancer Foundation opgericht, met als automatisch in te tekenen, waardoor het te bestralen doel middelen te verwerven voor MAASTRO-onderzoek dat niet op een andere volume beter met de daadwerkelijke afmetingen van manier gefinancierd kon worden. De MAASTRO Cancer Foundation heeft een de kanker overeenstemt. Het is bovendien mogelijk voorgeschiedenis, die begon met de oprichting in 1985 van de Stichting om met behulp van FDG-PET de bestralingsdosis Begunstigers van het RTIL. Het initiatief tot deze stichting werd genomen zodanig te verdelen, dat meer resistente door het RTIL-bestuur, dat, samen met een patiënt, de eerste donaties deed. tumorgebieden een hogere stralendosis ontvangen. Drie jaar later, in 1988, zag de stichting Prof. dr. A.H. Keijserfonds het licht, Deze techniek wordt wel dose painting genoemd. genoemd naar de eerste radiotherapeut-directeur van het RTIL en opgericht ter MAASTRO physics is deze methode, waarbij meer dosis gelegenheid van diens afscheid. Net als de stichting Begunstigers, stelde ook wordt gegeven aan gebieden met een hoge opname deze stichting zich ten doel financiële middelen te verwerven voor onderzoek van FDG, aan het testen in gerandomiseerde klinische op radiotherapeutisch gebied in Zuid-Limburg en weer zorgde het RTIL voor het studies. Ook heeft PET-CT een significant betere beginkapitaal. voorspellende waarde in het bepalen van de uitkomst van therapie. Beide stichtingen, waarvan de besturen bestonden uit de leden van het RTIL-bestuur, maakten niet veel werk van fondsenwerving: hun vermogen Door CT- en PET-beeldvorming te combineren groeide vooral door renteopbrengsten. Ze bestonden naast elkaar tot 2004, toen (PET/CT) worden anatomie en biologie het vermogen van de Begunstigers, bijna € 35.000, werd overgeheveld naar het samengebracht, hetgeen ook voordelen biedt voor Keijserfonds en de stichting Begunstigers werd geliquideerd. Dat het vermogen de radiotherapieplanning. Het nut van FDG-PET-CT van de Begunstigers een aardig potje met geld was geworden, was mede te voor radiotherapieplanning is onderzocht in relatie danken aan een eenmalige donatie van de medische faculteit van Maastricht. tot verschillende kankertypes en wordt inmiddels in Het vermogen van het Keijserfonds groeide gestaag door jaarlijkse donaties van meerdere centra routinematig gebruikt in de klinische het RTIL én van het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Pas in 1997 werd voor de praktijk. eerste keer uit dit vermogen een onderzoeksproject gefinancierd. 182 achtergrond en de uitgebreide ervaring die er mee is Vanaf 2000 nam het vermogen van het Keijserfonds toe tot circa € 500.000, Kwaadaardige tumoren zijn biologisch vrijwel altijd heterogeen. Dat wil zeggen dat verschillende delen met name door legaten en in een geringere mate door inkomsten uit klinische van de tumor verschillende biologische kenmerken studies, onderzoeksprojecten, voordrachten en verworven subsidies. Het hebben (spatiële heterogeniteit), maar ook dat deze vermogen werd besteed aan de inrichting van een researchlab en aan meerdere kenmerken in de tijd steeds veranderen (temporele onderzoeksprojecten, met een aantal patenten en promoties als resultaat. heterogeniteit). Dit beperkt de bruikbaarheid van In 2009 werd de naam van het Prof. dr. A.H. Keijserfonds gewijzigd in MAASTRO weefselonderzoek op basis van biopsieën (puncties Cancer Foundation, omdat deze beter aansluit bij het internationale karakter waarbij een kleine hoeveelheid weefsel wordt van de onderzoeksprojecten. Op dit moment (2014) wordt geen actieve weggenomen). Zo’n biopsie representeert immers sponsorstrategie voor MAASTRO Cancer Foundation meer ingezet. MAASTRO maar een klein deel van de tumor op een bepaald heeft zich gecommitteerd aan de Health Foundation Limburg, een stichting die tijdstip. Het vaak herhalen van biopsieën is voor de fondsen werft voor wetenschappelijk onderzoek door het Maastricht UMC+. patiënt bovendien belastend en dus onwenselijk. Philippe Lambin mocht hiervan als een van de eerste begunstigden ruim Beeldvormende technieken beelden een tumor als € 300.000 in ontvangst nemen voor het project Dose painting in longkanker. geheel af en kunnen gemakkelijk herhaald worden.