MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 182

Predicted transit PDI 15 20 5 5 -10 y (cm) 4 -5 2 -15 -20 -20 -10 0 10 20 x (cm) 0 20 10 5 6 0 4 -5 -10 2 -15 -20 -20 -10 0 10 20 x (cm) 0 Transit gamma function -5 -10 -15 -20 -20 -10 0 10 20 x (cm) De tweede pijler van MAASTRO physics is het doen van D. de Ruysscher gaat daarbij om afbeeldingstechnieken die precies laten zien waar de kanker zich bevindt, maar die ook in beeld Dr. Dirk de Ruysscher heeft zijn opleiding tot radiotherapeut-oncoloog brengen hoe agressief de kanker is en of er in de kanker in 1991 afgerond in he t Universitair ziekenhuis Leuven waarna hij enkele zich meer of minder agressieve delen bevinden. Het gaat jaren in België werkte als radiotherapeut-oncoloog en als universitair daarbij vooral om onderzoek met PET/CT-scanners, CT- hoofddocent aan Universiteit van Antwerpen. In 2001 wist prof. beeldvorming met duale energie en beeldvorming bij Philippe Lambin hem te interesseren voor het werk en wetenschappelijk kleine dieren. onderzoek bij MAASTRO. De Ruysscher maakte dat jaar nog de overstap Dit PET/CT-onderzoek heeft de laatste jaren een 180 naar Maastricht en werd de drijvende kracht achter de succesvolle grote vlucht genomen. PET (Positron Emissie Tomografie) onderzoekslijn naar longkanker: PET-based Radiotherapy. Hij was een biedt de mogelijkheid biologische informatie van een veel gevraagd spreker op congressen en symposia wereldwijd en hij tumor in beeld te brengen. Met name dr. de Ruysscher publiceerde actief. Naast zijn wetenschappelijk onderzoek was hij mede heeft er toe bijgedragen deze onderzoekslijn ook initiator en oprichter van de BioBank waarvoor hij de MAASTRO Award klinisch tot ontwikkeling te brengen. Door gebruik 2003 in ontvangst mocht nemen. Hij coördineerde veel klinische trials te maken van verschillende moleculen (tracers, en was nauw betrokken bij het opzetten van het Data Center MAASTRO. een soort contrastmiddelen) kunnen verschillende In december 2008 werd hij benoemd tot hoogleraar radiotherapie, tumoreigenschappen in beeld gebracht worden, zoals de in het bijzonder de respiratoire oncologie, aan de Universiteit van metabole activiteit (fluoro-deoxyglucose, FDG), zuurstofgebrek Maastricht. Op 1 juli 2012 verruilde hij Maastricht voor het Universitair of hypoxie (F-MISO, FAZA, HX4) en versnelde celdeling (FLT). ziekenhuis Leuven / KU Leuven waar hij als radiotherapeut-oncoloog en Figuur hieronder laat een voorbeeld zien van een FDG-PET/ buitengewoon hoogleraar zijn loopbaan voortzet. CT-scan en een hypoxie HX4-PET/CT-scan van een patiënt Voorbeeld van een FDG-PET/CT-scan en een hypoxie PET/CT-scan van een longkankerpatiënt voor behandeling. Uit deze onderzoeken kan geconcludeerd worden dat de tumor metabool zeer actief is (FDG-scan), maar ook zuurstofarm (hypoxie-scan) en dus betrekkelijk ongevoelig voor straling. In de toekomst komt deze patiënt mogelijk in aanmerking voor aanvullende behandeling met geneesmiddelen (bijvoorbeeld chloroquine) die de tumor stralingsgevoeliger maken. Of dit zinvol is, wordt momenteel in trialverband onderzocht. 8 6 0 Voorbeeld van DGRT van een hoofdhalstumor. Aan de linker kant de geplande theoretische dosis, in het midden de gemeten dosis en rechts het verschil tussen beide. Dit proces wordt automatisch bij alle patiënten van MAASTRO uitgevoerd; meer dan 230 patiënten worden behandeld per dag. onderzoek naar nieuwe methoden van beeldvorming. Het 10 15 8 10 6 0 10 15 8 10 y (cm) Measured transit PDI 10 y (cm) 20 4 2 0