MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 18

Harry Hillen A 400 v. Chr. Melancholie een korte geschiedenis van de oncologie De volgende korte geschiedenis van de oncologie volgt in grote lijnen de Krab als kankersymbool ontwikkelingen in het onderzoek naar kanker die voorafgingen aan de recente (Hippocrates). vooruitgang. Naast deze wetenschappelijke geschiedenis is er ook een sociale 1622 Lymfestelsel (Gasporo Gaselli). Cellulaire pathologie (Rudolf Virchow). 1859 1914 geschiedenis van de oncologie. Die laat zien dat de dagelijkse beelden over de ziekte kanker in de loop van de tijd een afspiegeling waren van de wisselende wetenschappelijke opvattingen. Zwarte gal De ziekte kanker werd al in het Corpus Hippocraticum, 400 jaar voor Christus, aangeduid met het Griekse woord voor krab (karkinos). Grote tumoren met daarop Antoni van Leeuwenhoekhuis uitgezette bloedvaten deden kennelijk denken aan een bedreigende krab. In het Amsterdam. zesde deel van zijn bekendste werk, Aphorismen, schrijft Hippocrates met ontzag 1950 over die bedreiging: Wanneer iemand verborgen kankergezwellen heeft, is het beter Roken veroorzaakt longkanker die niet te genezen: want genezen zijnde sterven de mensen eerder, maar niet genezen (Richard Doll). zijnde leven zij langer. De leer van de gezwellen (tumoren) zou pas later de meer prozaïsche naam krijgen van knobbelkunde of oncologie. Hippocrates van Ko