MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 177

De vijf invalshoeken, componenten, van onderzoek bij MAASTRO research. De centrale hypothese van MAASTRO research is dan ook dat de volgende paragrafen geven een uitwerking van deze geïndividualiseerde radiotherapie gebaseerd op multifactoriële- componenten. Al deze activiteiten vinden plaats in vier divisies multilevel beslismodelen waarbij gebruik gemaakt wordt van van MAASTRO research: MAASTRO lab, MAASTRO physics, Decision Support Systemen, het resultaat van de behandeling MAASTRO trials en MAASTRO knowledge engineering. bij individuele kankerpatiënten zal verbeteren. Zo’n Decision Support System helpt de arts de meest optimale behandeling MAASTRO lab te kiezen voor zijn patiënt. MAASTRO streeft er naar om met MAASTRO lab is het laboratorium voor radiobiologisch en die beslismodellen zo’n Decision Support System te bouwen moleculair biologisch onderzoek. Het bevindt zich binnen de teneinde behandeling op maat mogelijk te maken. Dat concept universiteit en is geïntegreerd in het onderzoeksinstituut GROW is recent door MAASTRO gepubliceerd in het toonaangevende (School for Oncology and Develpmental Biology) en de Faculty tijdschrift Nature. of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van Maastricht Om dit doel te bereiken doet MAASTRO fundamenteel University. De strategische focus van het wetenschappelijk radiobiologisch, moleculair biologisch en natuurkundig onderzoek van MAASTRO lab ligt op het leveren van een wetenschappelijk onderzoek en met de uitkomsten hiervan bijdrage op het gebied van de biologische componenten van worden, zo snel als mogelijk, klinische trials opgezet om hun bovengenoemde multifactoriële beslismodellen en het doen van effectiviteit op de behandeling te meten en zo mogelijk de onderzoek naar de micro-omgeving van de tumor als basis voor resultaten in beslismodellen op te nemen. Er wordt vanuit nieuwe therapieën. vijf invalshoeken, vijf componenten, onderzoek gedaan en 175