MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 171

Veiligheid en meldingen in radiotherapie: PRISMA-RT worden. Bij bijvoorbeeld endeldarmkanker heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de volgorde van de behandeling. In de tachtiger en negentiger jaren werd er na de operatie bestraald, alleen indien er een verhoogd risico was op een lokale terugkeer Mede onder co├Ârdinatorschap van van de kanker (recidief ). Door invoering van een MAASTRO c l i n i c is in 2008 onder de nieuwe operatietechniek door de chirurg Bill Heald naam PRISMA-RT een vereniging gestart (Basingstoke District Hospital, UK), de zogenaamde die met behulp van de Nederlandse totale mesorectale excisie (TME), daalde het aantal Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) lokale recidieven dramatisch, van rond de 25-30% een landelijke database in gebruik naar 10-15%. Een grote Nederlandse studie, waarvan heeft genomen. Hierin worden de resultaten in 2001 in het New England Journal de meldingsgegevens van of Medicine werden gepubliceerd, toonde aan dat 17 verenigingsleden (radiotherapie- een korte pre-operatieve bestralingsserie gevolgd instellingen) verzameld en door een TME, de kans op een lokaal recidief nog eens halveerde. Vanaf dat moment werd deze gecombineerde aanpak bij een relatief vroeg stadium van endeldarmkanker de standaard behandeling in een groot deel van de regio. Effect van gecombineerde chemotherapie en bestraling op een endeldarmtumor. Het MRI-beeld [A] en het beeld bij endoscopie [B] zijn van voor de behandeling. Acht weken na de behandeling is de tumor geheel verdwenen [C en D]. geanalyseerd. Dit biedt een unieke mogelijkheid tot grootschalige verbeteracties. In 2009 heeft de implementatie van de centrale database bij de instellingen plaatsgevonden. Bron: http://www.prisma-rt.nl. 169