MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 170

Moderne brachytherapie Naast de brachytherapie via een bestaande lichaamsopening, heeft het toepassen van Brachytherapie betekent letterlijk: dichtbij-therapie. Er kan een low dose rate ‘interstitiële’ brachytherapie bij onderscheid gemaakt worden tussen interstitiële brachytherapie en prostaatkankerpatiënten een enorme vlucht intracavitaire brachytherapie. Bij interstitiële brachytherapie worden genomen. Bij deze techniek worden, onder narcose, naalden of katheters in het weefsel ingebracht, waarin van afstand met behulp van speciale naalden onder echogeleide radioactieve bronnetjes geplaatst kunnen worden. een aantal radioactieve zaadjes in de prostaat Bij intracavitaire brachytherapie wordt een applicator aangebracht aangebracht. Deze zaadjes blijven in de patiënt in een bestaande lichaamsholte, bijvoorbeeld de vagina of de aanwezig en nemen in de loop van de tijd af in slokdarm, waarin eveneens van afstand radioactieve bronnetjes radioactiviteit. Voor een grote groep geselecteerde kunnen worden ingebracht. Het grote voordeel van brachytherapie prostaatkankerpatiënten biedt deze behandeling een is dat de dosis bestraling in de tumor kan worden geplaatst uitstekend alternatief voor een prostaatverwijdering en afgegeven, zonder eerst door gezond weefsel te hoeven te of dagelijkse uitwendige bestraling gedurende vijf ‘reizen’. Zo kan een zeer hoge dosis worden afgegeven, zonder tot zes weken. De genezingskansen zijn even goed, veel gezond weefsel te bestralen. Het is echter bij lang niet terwijl de belasting voor de patiënt minimaal is. alle tumoren mogelijk deze techniek toe te passen; het is Deze behandeling wordt in onze regio op locatie vooral zinvol bij goed omschreven, niet al te grote tumoren. uitgevoerd. Zowel in Heerlen, Sittard, Maastricht als Venlo worden deze implantaties door hiervoor getrainde radiotherapeuten regelmatig verricht. Zij doen dit samen met een uroloog en worden daarbij ondersteund door hiervoor getrainde radiotherapeutisch laboranten en een fysicus. In 2012 is een businessplan gemaakt voor het invoeren van high dose rate (HDR) brachybehandeling van prostaatkankerpatiënten. Met deze techniek wordt tijdens één tot drie behandelingen een hoge dosis afgegeven middels een tijdelijk ingebracht implantaat. Op deze manier kan lokaal een nog hogere dosis afgegeven worden in kortere tijd, met een grotere kans op genezing. Naar verwachting zal deze techniek geïmplementeerd worden in 2014. Multidisciplinaire samenwerking Bij een aantal tumorsoorten heeft de patiënt met uitsluitend bestraling al een zeer goede kans op Een voorbeeld van interstitiële brachytherapie van de prostaat. Met behulp van een echo-probe in de endeldarm, worden radioactieve zaadjes ingebracht in de prostaat. genezing. Veel vaker wordt bestraling toegepast in combinatie met andere behandelingen, zoals chirurgie, chemotherapie of andere medicamenteuze behandelingen. In combinatie met chirurgie kan 168 de radiotherapie voor of na de operatie gegeven