MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 169

Dose Guided Radioterapy (DGRT) Moderne brachytherapie Eén van de zwakste schakels in de keten is nog Aan het begin van de jaren 2000 werd steeds dat de dosis berekend wordt op grond van brachytherapie in MAASTRO clinic vooral een momentopname, namelijk die van de toegepast bij gynaecologische tumoren, zoals CT-scan. We weten echter dat de vorm van de patiënt baarmoederhalskanker. Daarbij wordt via de vagina of tumor soms verandert tijdens de bestraling. een applicator ingebracht, die het mogelijk maakt Hierdoor is het initieel gemaakte bestralingsplan dan zowel in de zijhoornen van de vaginatop en als ook niet meer honderd procent optimaal. bij de baarmoederhals een dosis af te geven. In de MAASTRO clinic heeft daarom sinds begin jaren 2000 beginjaren werden ten opzichte van de oorsprong Dose Guided Radiotherapy ( DGRT) als een belangrijke van de applicator (dat wil zeggen ter plaatse van de onderzoekslijn. In dit onderzoek zijn technieken baarmoedermond) standaardpunten gedefinieerd om ontwikkeld om de werkelijk afgegeven dosis tijdens een stralendosis op af te geven en om de dosis in de de bestraling te meten. In eerste instantie werd endeldarm te schatten. dit vooral gebruikt als quality assurance, een extra In de laatste jaren is in het kader van de EMBRACE- controle of onze bestralingstoestellen de dosis geven studie de gynaecologische brachytherapie in die we denken dat ze geven. De laatste jaren richt MAASTRO clinic op een wezenlijk hoger niveau het onderzoek zich echter steeds meer op de vraag: gebracht. Na het inbrengen van de applicatoren ‘moet het bestralingsplan tijdens de bestralingsserie wordt een MRI-scan gemaakt, waarop, net als bij aangepast worden?’ Hiertoe is geavanceerde de uitwendige bestraling, het te bestralen gebied software ontwikkeld, met behulp waarvan sinds nauwkeurig ingetekend wordt. Vervolgens wordt kort in principe bij alle patiënten 3-D dosismetingen er op basis van deze intekening een individueel gedaan kunnen worden. Momenteel worden bestralingsplan gemaakt, waarbij de tumordosis zo vooral gegevens ve 'VBFRWFVVGvVࠦrvVƖ2VFRvWFRvVVg6V2vV@RvVBFRFvVƖ6R&FFRfvVvWfVࠦvVƖvW7&Bv&FVࠧ7G&VF62fW&VVBWBFR&W&VVFRF62&gvvVv&GBW"FfGVVRF:B&VVVbWBvW7BWBv&FVFRFV7@VVW"&W6Ɨ7&VvV2vW7FVBv&FVF@WFVVGVFVƖ2&vVƶRgvrW"vVƶR7FPFW&VWBv&FVࠤWBfW'66GW76VFR&W&VVFRF62ƖW"FRVFRvVWFVF62vVW&vVvWfVvv&FV&V6FW"FR&VVF:BFRFRƖW"&'7B&W7G&B2w&VRvV&VFVvWfVFBFRvVWFVV&W&VVFRF62vVBfW&VVV&WvRvV&VFVvWfVF@FRvVWFVF62vW"2FFR&W&VVFRF63&FRvV&VFVFBFPvVWFVF62vW"2FFR&W&VVFRF62ࠣcp