MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 167

De SABR-techniek werd in eerste instantie alleen Intensity Modulated Radio Therapy (IMRT) toegepast bij patiënten die te zwak waren voor een Een andere ontwikkeling die zich in de jaren operatieve ingreep; tegenwoordig wordt deze aanpak 2000 -2010 voltrok, was het toepassen van Intensity steeds vaker geprefereerd boven de chirurgische, Modulated Radio Therapy (IMRT). Deze techniek maakt omdat het tot minder bijwerkingen leidt. het mogelijk de intensiteit van de stralenbundels te Los van alle technische ontwikkelingen in de moduleren. Dit houdt in dat er niet meer met één radiotherapie, is de afgelopen tien jaar ook steeds veldvorm en grootte per richting bestraald wordt; duidelijker geworden dat een oncologische door variërend stukjes van het open veld af te blokken aandoening altijd multidisciplinair en het liefst ook en via de verschillende overblijvende veldsegmentjes snel behandeld moet worden. telkens een andere bestralingsdosis af te geven, wordt de intensiteit van de gehele bundel ruimtelijk 3-D conformatietherapie gemoduleerd. Op die manier lukt het nog beter De in de jaren negentig ingezette trend om de gewenste dosis conformal aan de vorm van het tumoren steeds nauwkeuriger aan te pakken en het doelgebied af te geven. Omdat de complexiteit van gezonde omliggende weefsel steeds effectiever te het bestralingsplan hierdoor exponentieel toenam, ontzien, werd na 2000 doorgezet. In plaats van te kwam er een nieuw soort software op de markt. In werken met grote rechthoekige bestralingsvelden, overleg met de radiotherapeut-oncoloog voert de werd ‘driedimensionale CT-planning’ steeds radiotherapeutisch laborant in hoeveel dosis er moet verder geïmplementeerd. Dat betekent dat voor komen in welke ingetekende structuur (specificaties), iedere patiënt een CT-scan gemaakt wordt in de en welke dosis er maximaal in een bepaald volume bestralingshouding, waarop de gezonde weefsels en van ingetekende gezonde weefsels mag komen ook de tumor in drie dimensies weergegeven worden. (constraints). De software rekent dan zelf uit welke Hierdoor kon de vorm van de bestralingsvelden segmentjes in de bundels de beste dosisverdeling conformal, dat wil zeggen passend aan de vorm opleveren. van de tumor, gemaakt worden en werd 3-D conformatietherapie mogelijk. Dit leidde ertoe dat nog veel vaker dan voorheen specifieke veldvormen nodig waren, waarvoor blokken van vele kilogrammen gemaakt moesten worden (zie afbeelding pagina 128). Omdat zowel het maken van deze &V0WBvW&VW&VRVW"&&VG6FV6Vbv2vW&FV&Vv#WWvR&W7G&Ɩw7FW7FVVvW66gBv&VRWB&VVfVFV`6ƖF&Vg&vVVƶRvWvV7FRf&fW@&W7G&Ɩw7fVBv&FVvVBࠤFWRfwWW"W7G&VW'BFBWBFRFW&R&GWW"VFW"vWvV7FPf&fWB&W7G&Ɩw7fVBv&FVvVvWfVWBFRF&&vWvV7FRFV6FVBW"2VV&W7G&Ɩw7vVBFB6f&0FRf&fWB5E$vFB2fW'fvV2( fvW7G&N( WBWB&W7G&Ɩw7FW7FVVVF6WG&66RfFBFRvVvWfVF626F&"2vWv&FVࠣcP