MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 166

Liesbeth Boersma Philippe Lambin 17 Intensity Modulated 2000 Radiotherapie (IMRT). 2003 Dose Guided Radiotherapie. Rapid Arc bestraling. 2012 2012 Moderne brachytherapie. Steeds nauwkeuriger bestralen De technologische vooruitgang bestond uit betere beeldvorming (CT-PET), waardoor de ziekte-uitbreiding nauwkeuriger in kaart gebracht kon worden, en uit een veel nauwkeuriger bestraling. Tevens werd bij longkanker en hoofdhalstumoren geaccelereerde bestraling geïntroduceerd door twee maal per dag te bestralen in plaats van eenmaal. Gebleken was namelijk dat bij deze kankersoorten de overall treatment time (OTT, de tijd tussen de eerste en laatste bestraling) van grote invloed was op de kans dat de tumor zou verdwijnen. Ook het toevoegen van chemotherapie, eerst voorafgaande aan de bestraling, en later tegelijk, zorgde voor een substantiële verbetering van de resultaten. Bij kleinere tumoren, in bijvoorbeeld long, lever of hersenen, liet de toegenomen nauwkeurigheid bij het bestralen zelfs toe de OTT te verkorten door een aanzienlijk hogere dosis per keer te geven (Stereotactische ABlatieve Radiotherapie, SABR), zodat de patiënt veel minder vaak hoeft te komen. Omdat de hoge dosis per keer een groter effect op de tumor heeft, is ook hierdoor de kans dat de tumor terugkomt sterk verminderd. Dit laatste werd in de jaren 2000 -2010 steeds relevanter, omdat bij steeds meer tumorsoorten bleek dat een verbetering in 1.0 lokale controle van de tumor, ook resulteerde in een verbetering van de overleving. INDAR concurrent INDAR sequentieel 0.6 0.4 0.0 0.2 overleving 0.8 conventioneel 164 Foto pagina 162: Detail van gemeten dosis, weergegeven in gammawaarden bij een patiënt die op de linker borst bestraald is (zie pagina 167). 0 20 40 60 maanden 80 100 120 Stapsgewijze verbetering van de overleving van patiënten met een nietkleincellige longkanker. 1) Eerst werd standaard conventionele bestraling voorafgegaan door chemotherapie; 2) vervolgens werd de bestralingsdosis verhoogd op individuele basis, en geaccelereerd gegeven ( INDAR); 3) tegenwoordig wordt INDAR gelijktijdig met chemotherapie gegeven, met een nog verdere verbetering van de overleving.