MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 162

M.J.G. Jacobs Maria J.G. Jacobs (1959, Nederweert) maakte al vroeg kennis voor een instituut waar tot voor kort met de gezondheidszorg. Na de hbo-opleiding Personeel alle financiën geïnvesteerd werden in en Arbeid in Eindhoven werd zij in 1982 sectorfunctionaris de patiëntenzorg een niet gemakkelijke Personele Zaken bij het Orbis-ziekenhuis in Sittard. In opgave. Maria Jacobs wist die operatie 1994 promoveerde zij tot managementpartner van een evenwel in korte tijd tot een goed einde medisch specialist in het kader van het zogenoemde duale te brengen. Het was – en is nog steeds – management. Het was toen gebruikelijk in ziekenhuizen om een grote uitdaging om doelmatigheid het medische werk en de daarbij horende bedrijfsvoering en innovatie hand in hand te laten gaan. zo veel mogelijk én gedecentraliseerd in de organisatie met Dit permanent spanningsveld tussen elkaar te verbinden. In 2000 wist zij, naast een drukke baan inhoud en geld, tussen vrijheid voor en een druk gezin, de universitaire opleiding Bedrijfskunde de professional en de noodzakelijke in Nijmegen te voltooien. Dat is een kenmerkende beperking daarvan ten behoeve van een eigenschap van Maria Jacobs: veel ballen in de lucht en een verantwoord beheer, was aanleiding strak georganiseerd leven. voor haar dit als thema te kiezen voor een promotieonderzoek. Zij hoopt dat In 2003 verruilde zij het Orbis-ziekenhuis voor het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. Daar kreeg zij als over niet al te lange tijd te kunnen projectmanager de opdracht een electief medisch centrum, afronden, naast haar drukke baan. Ook weet zij nog tijd gericht op planbare ziekenhuiszorg, op te richten. Dat over te houden voor haar wekelijkse pianolessen. Tot haar project was zo toonaangevend en succesvol dat minister spijt heeft zij haar handbalcarrière - zij speelde op landelijk van Volksgezondheid Hans Hoogervorst het in april 2005 niveau - moeten afbreken, maar lange wandelingen halen kwam openen. Het Orbis-ziekenhuis, dat in datzelfde jaar de laatste onrust uit haar weg. volop verwikkeld was in grote fusieprocessen, was haar echter niet vergeten. Het deed een beroep op haar en niet bij MAASTRO clinic is de vervanging van alle apparatuur, tevergeefs. De hele thuiszorg in de Westelijke Mijnstreek een gecompliceerde operatie die voor iedereen immense werd onderdeel van het Orbis-concern. Maria Jacobs was een gevolgen had: werkprocessen moesten veranderen, van de eersten die in dat kader een joint venture met een medewerkers opgeleid, apparatuur moest worden commercieel bedrijf (Vebego) tot stand bracht. verwijderd en nieuwe geplaatst, terwijl patiënten daar Eind 2007 werd Maria Jacobs door MAASTRO clinic geen hinder van mochten ondervinden. En alsof dit alles benaderd voor een daar ontstane vacature in de raad nog niet ingewikkeld genoeg was, werd er tegelijkertijd van bestuur. MAASTRO clinic was al een instituut van in Venlo een nieuwe dependance ingericht. Daarmee werd allure en had een sterk imago, maar naarmate zij deze het verzorgingsgebied van MAASTRO clinic substantieel organisatie beter leerde kennen, raakte zij er steeds meer uitgebreid met Noord-Limburg. Binnen een jaar waren al door gefascineerd. Per 1 mei 2008 werd Jacobs benoemd deze activiteiten succesvol afgerond. tot lid van de raad van bestuur, in duaal management met voorzitter-radiotherapeut Lambin. Al snel moest zij aanzienlijke bezuinigingen doorvoeren. Omdat ook zorgorganisaties risicodragend werden, moesten zij kunnen 160 Mevr. drs. M. Jacobs, lid raad van bestuur MAASTRO clinic. beschikken over een substantieel eigen vermogen. Dit was Het meest aansprekende wapenfeit in haar eerste jaren