MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 161

In 2011 nam MAASTRO clinic twee lineaire versnellers in gebruik in het Viecuri medisch centrum in Venlo. Raad van bestuur, de raad van toezicht en het stafconvent van het hem ook in zijn werk: hij wil niet alleen dat MAASTRO tot de azM konden zich in de voordracht vinden. beste radiotherapeutische centra van de wereld behoort, maar ook en vooral leidend is in het onderzoek op het gebied van Hierop volgde de benoeming van dr. Philippe Lambin tot directeur medische zaken bij het RTIL, hoogleraar Radiotherapie radiotherapie en radiobiologie. Hij heeft een groep mensen om aan de UM en afdelingshoofd Radiotherapie van het azM. Hij zich heen verzameld die gezamenlijk MAASTRO in twaalf jaar startte op 1 januari 2000. Er was veel werk aan de winkel, omdat tijd tot een toonaangevende instituut in de radiotherapeutische het RTIL toen een eenvoudige, basale patiëntenzorgorganisatie wereld gemaakt hebben. Meer dan € 30 miljoen subsidies,15 was, zonder veel pretenties. Lambin ging direct en zeer gepatenteerde uitvindingen, meer dan 30 promoties en 300 voortvarend aan de slag om de academische taken waar hij voor wetenschappelijke artikelen in gerenommeerde tijdschriften stond - topreferente zorg, klinische researchactiviteiten, onderzoek staan op naam van Lambin en zijn mensen. Hij heeft verschillende in fysica en opleidingen en onderwijs – tot ontwikkeling te awards ontvangen en is gasthoogleraar geweest aan de brengen. universiteiten van Leuven, Philadelphia en Toronto. Philippe Lambin (1961), geboren in Ukkel (Brussel), studeerde Concrete successen zijn de onder zijn leiding ontwikkelde geneeskunde aan de Université Catholique de Louvain (UCL nieuwe concepten in de radiotherapie, zoals radiotherapie onder te Brussel), waar hij in 1986 afstudeerde. Daarna werd hij in geleide van PET-scanning, het gebruik van beslismodellen, Brussel en aan het Institute Gustav Roussy in Parijs opgeleid de voorspellende waarde van mitochondriaal DNA varianten, tot radiotherapeut-oncoloog. In 1995 promoveerde hij bij prof. medicamenten die carbonie anhydrase IX 9(ca IX) inhiberen en het Malaise aan de Université Paris-Sud op een onderzoek naar Radiomics-concept. Zijn onderzoeksgroep is in september 2012 radioresistentie en DNA-herstel van kankercellen, uitgevoerd in door een groep externe, internationale experts beoordeeld als Parijs en aan het Gray Laboratory in Londen. excellent op alle onderdelen: (…) de groep heeft een wereldwijd leidende positie; binnen korte tijd heeft deze onder het inspirerend Lambin is een workaholic en erg ambitieus. Toch laat zijn werkweek van zestig tot zeventig uur hem tijd voor andere leiderschap van Prof. Philippe Lambin een rese &6&w&fࠧV2FW&V&B&CFR&FࠧvW&VF76RvWFVFR&VƗ6W&VFR&V6VFRvVFWW&r#BVVgBVV"VW"vVVRG&Bf"FRG&F㰠fFRVFW&G6RfW&VBf"FR66bVG6rfࠦ2FRVVWWvRVFFvrFRVFrVW&@VV&FVfW'6VW"2FRW'2&2F'BࠣS