MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 160

In datzelfde jaar kreeg MAASTRO clinic te maken met Ph. Lambin nóg een grote verandering: de voortijdige vervanging van alle versnellers, een investering van elf miljoen Toen Philippe Lambin een euro. Deze transitie werd in één jaar gerealiseerd, telefoontje kreeg van ‘het een enorme prestatie, omdat alle apparaten binnen RTIL uit Heerlen’, wist hij een kort tijdbestek ingeregeld moesten worden, niet eens waar Heerlen terwijl de patiëntenzorg ongehinderd moest lag. Nieuwsgierig ontving doorgaan. MAASTRO clinic k reeg vanwege het hij in november 1998 de succesvolle wetenschappelijk onderzoek de status RTIL-directie, bestaande van centre of excellence van de nieuwe leverancier uit waarnemend medisch Varian en een bijbehorende wetenschappelijke directeur prof. F. Cleton samenwerkingsovereenkomst. In 2010 verschenen en mevrouw L. Klaasse- zestig publicaties in (inter-)nationale tijdschriften van Remortel, in het en vijf medewerkers verdedigden hun proefschrift. universitaire ziekenhuis Acht artsen volgden de opleiding tot radiotherapeut Gasthuisberg in Leuven. en twee ingenieurs die tot klinisch fysici. Ook ging Daar was hij sinds 1992 radiotherapeut-oncoloog, parttime het EuroCat-project van start: een samenwerking adjunct-kliniekhoofd in de klinische afdeling voor radiotherapie- tussen MAASTRO clinic, Maastricht MUMC+, oncologie en parttime hoofd van het laboratorium voor Universitätsklinikum Aachen, Centre Hospitalier radiobiologie. Cleton en Klaasse vroegen Lambin welke plannen hij Universitaire de Liège, MAASTRO innovations, het met het RTIL zou hebben, als hij daar radiotherapeut-directeur zou Catherinaziekenhuis Eindhoven en Siemens Medical. zijn. MAASTRO clinic werd kartrekker. Aan dit project, dat drie jaar duurt en een budget heeft van 3,5 miljoen verbazing sprak de RTIL-directie twee maanden later hiervoor haar euro, doen 60.000 patiënten mee en 18 medewerkers. volledige steun uit. Na deze instemming stelde hij zich formeel Eveneens in 2010 werd het Prof. dr. A.H. Keijserfonds kandidaat voor de positie radiotherapeut-directeur van het RTIL omgedoopt tot MAASTRO Cancer Foundation. en begon de tocht langs tal van gremia wier advies of instemming In december 2010 werd Marc Vooijs tot Prof. dr. Ph. Lambin, voorzitter raad van bestuur MAASTRO clinic. In korte tijd lag er een ambitieus plan op tafel. Tot zijn stomme benodigd was, voordat de benoeming kon plaatsvinden. hoogleraar en hoofd van MAASTRO lab benoemd. Het RTIL was al langer op zoek naar een geschikte kandidaat Daar vindt biomedisch onderzoek plaats naar die de beoogde academisering van het instituut in een toepassingen om de genezing van kanker door stroomversnelling zou kunnen brengen. Dat te realiseren was middel van radiotherapie te verbeteren. Er zijn sterke geen sinecure, omdat de positie van het RTIL ten opzichte van het aanwijzingen dat zuurstofgebrek in kankers een academisch ziekenhuis en de universiteit in Maastricht al lange belangrijke rol speelt in het terugkomen van kanker tijd omstreden was. Instemming van ziekenhuis en universiteit na een aanvankelijke goede reactie. Vooijs en collega’s was vereist voor de meervoudige benoeming waarvan hier bestuderen hoe dit zuurstofgebrek in kankers ontstaat sprake was. De ondernemingsraad, de cliëntenraad, de medische en hoe dit kan worden voorkomen of aangepakt. staf en het managementteam van het RTIL stemden in met de benoeming. Het bestuur van de Maastrichtse medische faculteit, de Nederlandse zusterfaculteiten, de benoemingsadviescommissie van de Universiteit Maastricht (UM), het college van bestuur en 158 de universiteitsraad van de UM gingen eveneens akkoord. Ook de