MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 159

Burgemeester G. Leers van Maastricht opent de nieuwbouw van MAASTRO clinic op 23 maart 2007. V.l.n.r.: burgemeester Leers en de beide leden van de raad van bestuur van MAASTRO clinic mevr. L.J.M. Klaasse-van Remortel en prof. dr. Ph. Lambin. kwam een einde aan de juridische relatie tussen tot een instituut dat nu tot de wereldtop behoorde. beide instellingen en kwam het gebouw van het Zij werd opgevolgd door mevr. drs. M.J.G. Jacobs. RTIL weer in handen van het Heerlense ziekenhuis. Deze kon direct aan de slag met een aanzienlijke Maar daar had dit ziekenhuis natuurlijk niets aan: het bezuinigingsoperatie. was sterk verouderd, en onbruikbaar voor gewone Op 9 juli 2008 kreeg MAASTRO clinic uit handen patiëntenzorg en voor kantoorvoorzieningen. Er van minister Ab Klink van Volksgezondheid als eerste volgde een enorm getouwtrek over de waarde instelling binnen de curatieve zorg het certificaat van dit pand. Uiteindelijk werd door de overheid voor haar Veiligheid Management Systeem (VMS). In de resterende boekwaarde toegerekend aan het datzelfde jaar werd dr. ir. F. Verhaegen hoogleraar en concentratieproject van MAASTRO clinic op de locatie hoofd onderzoek klinische fysica bij MAASTRO clinic Maastricht. Het pand in Heerlen waar sinds 1969 en in 2009 waren er al vijf promoties. Ook werd een de eerste radiotherapie in Limburg werd bedreven, proefdierenbestraler in gebruik genomen, een van werd ‘om niet’ overgedragen aan Atrium MC; en kon de eerste in de wereld, en ging het Skillslab voor de gesloopt worden. In 2007 werd de locatie Heerlen opleiding van radiotherapeutisch laboranten van definitief gesloten. Met het Heerlense ziekenhuis sloot start. In Berlijn ontving Lambin de zeer prestigieuze MAASTRO clinic een overeenkomst over follow-up- Gold Medal Breur Award van ESTRO. Grote verassing spreekuren in Atrium MC zelf. De radiotherapeuten was het bezoek van koningin Beatrix aan MAASTRO gingen deelnemen aan de multidisciplinaire clinic patiëntbesprekingen in Atrium MC, zoals dat in elk ziekenhuis het geval was. op 14 januari 2009. In 2010 konden patiënten met een prostaatcarcinoom door middel van brachytherapie ook behandeld worden in hun eigen ziekenhuis: in Op 23 maart 2007 werd het nieuwe gebouw in Maastricht, Heerlen, Sittard en Venlo. MAASTRO clinic Maastricht feestelijk in gebruik genomen. In mei groeide daarmee uit tot het grootste instituut voor van het jaar erna nam RvB-lid mevr. L.J.M. Klaasse- brachytherapie van Nederland. Met het ziekenhuis van Remortel afscheid van MAASTRO clinic. Zij had in Venlo (VieCuri) sloot MAASTRO clinic in 2010 een mede aan de wieg gestaan van het regionale RTIL en samenwerkingsovereenkomst over de start van een bijgedragen aan de voorspoedige ontwikkeling ervan dependance. Deze werd in 2012 in gebruik genomen. 157