MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 158

concept voor het primaire proces, de patiëntenzorg. simulatiedoeleinden. Het werd ook een centre Uitgangspunten waren een kortere doorlooptijd voor of reference voor Siemens. En op het einde van patiënten, een grotere veiligheid door het reduceren dit enerverende jaar gaf burgemeester Leers van van het aantal overdrachtsmomenten, een betere Maastricht het startsein voor de nieuwbouw van acht behandeling door toepassing van nieuwe technieken bestralingsbunkers, drie simulatievoorzieningen en en een veraangenaming van de omstandigheden uitgebreide poli-, werk- en kantoorruimtes grenzend voor patiënten en medewerkers. In datzelfde jaar aan het azM. De totale investering bedroeg bijna 35 kreeg radiotherapie een vaste plaats in het curriculum miljoen euro. En het instituut kwam steeds beter en van de medische faculteit van de Universiteit meer op stoom: tijdens het jaarlijkse congres van de Maastricht (UM) en werd de samenwerking met de European Society for Radiotherapy and Oncology faculteit Biomedische Technologie (BMT) van de (ESTRO) in Amsterdam was MAASTRO clinic present Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) gestart. met 37 lezingen, een record; ook MAASTRO lab Samen met de TU/e, de UM en het academisch zette Maastricht internationaal stevig op de kaart. ziekenhuis Maastricht (azM) werd de opleiding van In 2006 beschouwde men het in 2000 gestarte Medisch Ingenieurs van de faculteit Biomedische academiseringsproces als geheel geslaagd, en dat in Technologie (BMT) van de TU/e vorm gegeven. zo korte tijd! In 2003 had MAASTRO clinic een wereldprimeur: Met de ontbinding van de erfpachtovereenkomst het was het eerste radiotherapeutisch instituut tussen Atrium MC en het RTIL op 21 december 2006, dat een CT-PET-scanner ging gebruiken voor zonder dat daarvoor een tegenprestatie is verschuldigd, De fraaie en kleurrijke ontvangsthal van MAASTRO clinic.