MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 157

Tevens kon de radiotherapie in Nederland in 2001 wat betreft capaciteit een inhaalslag maken. Voor het RTIL betekende dit een substantiële uitbreiding van de infrastructuur: er konden zeven lineaire versnellers MAASTRO staat voor Maastricht Radiation Oncology. en een achtste bunker voor brachytherapie worden Die naam refereert aan twee toonaangevende gepland. Van de zorgverzekeraars vroeg en kreeg het internationale organisaties: de ASTRO (American RTIL extra budget ter overbrugging van de periode Society of Radiation Oncology) en de ESTRO (European totdat de nieuwbouw in Maastricht gerealiseerd zou Society for Radiotherapy and Oncology). Het logo van zijn. MAASTRO clinic verwijst naar de DNA-structuur die In het jaarverslag over 2000 worden de doorbroken wordt door middel van straling. argumenten om te academiseren en te verhuizen naar Maastricht weer eens opgenoemd: het landelijk beleid inzake de radiotherapie, demografische ontwikkelingen, de specifieke positie van het RTIL in de regio en kwaliteitsbevordering. En niet te vergeten: het behoud van een optimale toegankelijkheid MAASTRO of MAASTRO c l i n i c ? voor de radiotherapie voor de patiënten uit alle ziekenhuizen in het verzorgingsgebied: het “MAASTRO clinic ” is een stichting geleid door een raad Maaslandziekenhuis in Sittard/Geleen, het Atrium van bestuur, thans bestaande uit prof. dr. Ph. Lambin MC in Heerlen, Brunssum en Kerkrade, het azM in en mevrouw drs. M.J.G. Jacobs. “MAASTRO” is de naam Maastricht, het Sint-Laurentius in Roermond en het van het samenwerkingsverband tussen het academisch Sint-Jansgasthuis in Weert. Later, in 2010, zou ook het ziekenhuis Maastricht, de Universiteit Maastricht en VieCuri ziekenhuis in Venlo zich hierbij aansluiten en MAASTRO clinic , ten behoeve van onderwijs, onderzoek waren alle Limburgse ziekenhuizen gegarandeerd van en patiëntenzorg. Dat samenwerkingsverband heeft de toegang tot hoogwaardige radiotherapie, geheel geen rechtsvorm en ook geen bestuur. in lijn met de doelstelling van de oprichters van de MAASTRO kent twee aparte aandachtsvelden: Stichting RTIL. “MAASTRO research ” en “MAASTRO scho o l ”. In 2003 kreeg het RTIL ook een nieuw gezicht. MAASTRO research is weer opgedeeld in de divisies Het veranderde zijn naam in MAASTRO clinic om MAASTRO l ab , MAASTRO phy 6725E$B"2VࠦF&VRVFRWvR&BWBFRVfW'6FV@5E$vVFvRVvVW&rࠦVWB6FV֗66VVV2FR&VG'VVॷRVFvVƖ6EvVVBVVF66R7Fbf5E$6Ɩ2GvW'VVVvVVVWWpSP