MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 156

Léon Lodewick 16 2001 MAASTRO clinic Voortvarend belegde Lambin in mei 2000 een vision meeting met de directie, de medisch- Prof. dr. Philippe Lambin wetenschappelijk staf en het managementteam van het RTIL. Daarin kwamen de te verwachten directeur RTIL. veranderingen en de noodzakelijke mentaliteitswijziging in het kader van de academisering aan de Naamswijziging in MAASTRO clinic. 2003 2007 orde. De toen genomen besluiten vormden de basis voor de Strategienota 2001. Deze kende vijf pijlers: patiëntenzorg van hoog niveau, klinisch onderzoek, laboratorium onderzoek, opleiding en onderwijs. In 2001 reageerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op het verzoek van Opening MAASTRO clinic het RTIL naar Maastricht te mogen verhuizen, onder afstoting van de locatie Heerlen. Zorginhoudelijk Maastricht. waren er geen bezwaren. Door de concentratie in Maastricht zou het dr. Tans gebouw echter met 2007 twee verdiepingen worden uitgebreid. Bovendien moest het RTIL het MRI-gebouw van het azM Benoeming mw. drs. M. Jacobs overnemen. Daardoor ontstond een radiotherapievoorziening met een oppervlakte die groter was in de rvb MAASTRO clinic. dan de in Nederland gehanteerde norm, maar omdat realisatie plaats ging vinden in overwegend bestaande huisvesting was dat voor de overheid geen onoverkomelijk bezwaar. Het RTIL kreeg in 2003 te horen dat het naar Maastricht kon verhuizen. Dr. Ph. Lambin 2000.  De nieuwbouw van MAASTRO clinic in aanbouw (2006). 154 Pagina 152: De gevel van de nieuwbouw van MAASTRO clinic.