MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 153

3. Schep optimale voorwaarden voor toponcologie en toppreferentie in samenwerking met het RTIL, azM en het Integraal Kankercentrum Limburg (IKL) ter versterking van het oncologisch netwerk in de regio. Bevorder de ontwikkeling van andere oncologische specialismen in het azM tot het niveau van toponcologie. 4. Ontwikkel een oncologiebeleid met de medische staf van Atrium MC met een structurele plaats voor radiotherapie; creëer uitgebreide multidisciplinaire poliklinieken en aparte radiotherapiespreekuren in alle ziekenhuizen en optimaliseer klinische radiotherapieconsultaties en ondersteun de aan kanker gerelateerde specialistenopleidingen. Dat was niet aan dovemans oren gezegd. In korte tijd wist Klaasse, voortdurend gesteund door de eigen organisatie, alle betrokkenen achter dit advies te krijgen: de overheid, de zorgverzekeraars, de ziekenhuizen in de regio, de universiteit, de medische faculteit en het academisch ziekenhuis. Alleen in het Heerlense ziekenhuis waren er, zoals te verwachten was, bezwaren: bijna de helft van alle patiënten komt immers uit Heerlen; de ontmanteling van