MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 151

 De plaquette die herinnert aan de opening van de nieuwbouw en de ingebruikneming van de derde lineaire versneller in 1989 door gouverneur dr. J. Kremers. (Atrium MC Heerlen)  Het RTIL in Heerlen eindelijk boven de grond: 1989. (Atrium MC Heerlen) bedrijfsvoering en één voor de patiëntenzorg, het onderwijs en cliëntenraad en de OR hadden nog het recht - bij wet geregeld - het onderzoek. Het RTIL was vrij in de benoeming van de eerste. elk een lid van de raad van toezicht voor te dragen. Klaasse was In de tweede functie zou de hoogleraar radiotherapie van de enig lid van de raad van bestuur vanaf 1995 tot 2000, in welk jaar medische faculteit worden benoemd, die ook afdelingshoofd bij de openstaande vacature voor een hoogleraar-radiotherapeut- het azM zou zijn. directeur werd vervuld. Deze beslissing had persoonlijke gevolgen voor de zittende Na verloop van tijd werd het steeds duidelijker dat werken radiotherapeut-directeur De Jong omdat het azM en de op twee locaties (Heerlen en Maastricht) op veel bezwaren en universiteit zijn benoeming als afdelingshoofd en hoogleraar problemen stuitte. Dat was voor Klaasse mede aanleiding om niet wilden bekrachtigen. Hij legde in 1995 zijn directeursfunctie prof. dr. F.J. Cleton advies te vragen over de meest optimale neer, maar bleef wel opleider. De in 1991 aangestelde adjunct- situatie f"WB7FGWWB6WF'&6BGfW2VBF&V7FWW"Wg"76Rf&V'FVv20RV&W&v2fW&vV2vVGW&VFRGvVR &VVBFBF&V7FWW"&VG&g7fW&rV&VVbFPf" ::FrFRvVVFW&VF66F&V7FWW"fWB%D␠gV7FRv2FRG&fVFR&6B6FW"FR&fW76Ɨ6W&pFVVBFRfvVFR&WfVƖvV㠠f&W7GWW"VvVVBfWB%DVfrfVVVW"WB&W7GWW"fWB%DFBFBVB&W7FFRV@fW'FVvVv&FvW'2fFR'F6W&VFRVVVVVFRVfW'6FVBG&B2FW'VrVvrgV7FW&V2VVࠣufW'G7BWB%D2Vg7FFr7FGWW@FFƗFVB"7G&6B"t6FV֗6VW"FR&FFW&R&VVVVvW& &BFRFW6BVGBFR&Bf&W7GWW"WBGWW&FPFRFWfV2VF66F&V7FWW"v&GBfWB%Dò7FVV6FW"rFB#Bf&FBFRG7FRfW'FVvVv&FvW"fࠦVV7Fbf"FW'v2VFW'VVVvV@VVfFRVVVVFR&BfFW6BfW&ƖWBVFWPvW7G'V7GW&VW&B6VvW&w7fW&&BWBWBVࠧ&BVG6VFVB&W7FBVBVFVFW"6FW&&VVFPFRf7VFVBvVVW6VFRfFRVfW'6FVB7G&6BࠣC