MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 15

Hoofdstuk 17 Hoofdstuk 19 Individueel Opleidingsplan van AIOS 2000 1983 Intensity Modulated Radiotherapie (IMRT). Dr. A.H. Keijser eerste opleider radiotherapie. 2003 1987 Dose Guided Radiotherapie. Dr. J.A.M de Jong opleider. ON OORZ + / N GSPLA DIN OPLEI MUMC AL LOKA Radiotherapie apie er ioth Rad MAASTRO clinic (clusteropleiding met Catharina-ziekenhuis Eindhoven ) c clini t TRO me ) MAASropleidingEindhoven (cluste enhuis iek rina-z Catha Versie 22 februari 2013 2013 2013 mei ber rdwijk r ie 1 Vers 01 oktoA. van Baa J. Jage Dr. Update : Dr. ider: ider ople Ople angend Verv Opleiders MAASTRO clinic: dr. A. van Baardwijk/dr. J. Jager Toetsingsmoment KPB (korte praktijk jaar 5 jaar 4 jaar 3 jaar 2 12 6mnd 12 6mnd 12 6mnd mnd mnd 12 6mnd 12 mnd mnd per Min. 10x per mnd 10x per Min. 10x jaar** Min. 10x per Min. jaar** jaar** Min. 10x per jaar** jaar** jaar 1 mnd 3 mnd 6 mnd 9 beoordeling) Ingevuld door supervisor X x x x x x x x x x x x Competentiekaart Ingevuld door AIOS 2012 2000 Rapid Arc bestraling. Dr. J. Jager opleider a.i. 2012 2001 Moderne brachytherapie. Prof. dr. Ph. Lambin opleider. en supervisor Stage Certificaat Klinische e) (Interne Geneeskund Beeldvorming Certificaat Stage door opleider i.s.m. Voortgangsgesprek bepaald. idsniveau wordt en cluster. Bekwaamhe door supervisor 360 graden beoordeling opleider of a topic) op centrale CAT(critical appraisal patientenbe sprekingOnderwijs Landelijk Cursorisch ESTRO Portfolio door opleider Toetsing Wetenschap door ng (AB formulier) Geschiktheidsbeoordeli opleider opleider clusterhoofd met (C-formulier) door Eindbeoordeling x x x x x x x x x x x x x x x x x Module en Module en toets toets Continu al congres en minimaal bijwonen internationa x x x x x x x x x x Module en toets x x x x Module en toets of publicatie 1 voordracht, poster x X x 2013 Dr. A. van Baardwijk opleider. Hoofdstuk 20 2025 Moleculair profiel als basis voor individuele behandeling van kanker. Hoofdstuk 18 2007 Brad Wouters hoogleraar moleculaire radiobiologie. 2008 Dirk de Ruijsscher hoogleraar radiotherapie i.h.b. de respiratoire. 2009 Frank Verhaegen hoogleraar stralingsfysica en beeldvorming. 2010 Marc Vooijs hoogleraar signalering in tumor micro-omgeving. Hoofdstuk 21 2018 Protonentherapie Hoofdstuk 22 2014 Internationale uitstraling. 13