MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 142

Léon Lodewick 14 Dr. Keijser, eerste 1977 Het Radiotherapeutisch Instituut Limburg Ton Keijser (Den Haag, 1926) was tot radiotherapeut opgeleid in het Haagse Westeindeziekenhuis. Hij werd al spoedig belast met de oprichting van het radiotherapeut en eerste Radiotherapeutisch Instituut van de Samenwerkende Delftse Ziekenhuizen. Met die directeur RTIL. ervaring op zak vertrok hij in 1977 naar Heerlen om daar eenzelfde klus te klaren. Dr. Keijser hoogleraar 1982 Hij werd benoemd door het RTIL-bestuur en niet, zoals zijn voorganger Lokkerbol, door het bestuur van het De Weverziekenhuis. Hij werd daarmee de eerste radiotherapie aan de directeur in dienst van het RTIL. Inmiddels waren alle Zuid- en Midden-Limburgse Rijksuniversiteit Limburg. ziekenhuizen in het RTIL-bestuur vertegenwoordigd: de Goddelijke Voorzienigheid in Sittard, De Wever in Heerlen, Medisch Centrum Geleen, Sint-Annadal in Maastricht, het Sint-Jansgasthuis in Weert, Sint-Laurentius in Roermond, Sint-Gregorius in Brunssum en Sint-J osef in Kerkrade. Met het oog op de beoogde academisering van het RTIL had ook de faculteit der Geneeskunde van de Rijksuniversiteit Limburg in dit bestuur een vertegenwoordiger. Op het terrein van het De Weverziekenhuis trof Keijser een afdeling radiotherapie aan, die wat hem betrof wel wat verbeteringen kon gebruiken. Er was in Heerlen niet veel belangstelling voor de radiotherapie: in de jaarverslagen van dit ziekenhuis vanaf 1965 komt de afdeling radiotherapie van Lokkerbol nauwelijks aan bod. Radiotherapie was - zoals op zoveel plaatsen in Nederland - een ondergeschoven kindje. Het jaarverslag van De Wever over 1974 maakt geen melding van de oprichting van het RTIL in dat jaar! Het jaarverslag waarin het RTIL voor het eerst en voor het laatst wordt genoemd, dat over 1977, meldt: Na de verzelfstandiging van de afdeling radiotherapie in de vorm van het RTIL, blijven beiden [Keijser en Verschueren; zie hierna] als consulent aan het ziekenhuis verbonden. […] De bestuurlijke zelfstandigheid kan nu ook financieel worden doorgevoerd. Gevolg is dat de overgang van personeel van de vroegere ziekenhuisafdeling radiotherapie naar het RTIL per 1.1.1978 kan plaatsvinden. De ruimten van het RTIL worden nu nog gehuurd van het ziekenhuis. Daar kon Keijser het mee doen. En hij zette er direct de vaart in: al in maart 1977 140 Pagina 138: Prinses Juliana opent uitbreiding bestralingsinstituut in september 1983. (Atrium MC Heerlen) stelde hij een klinisch fysicus aan (R.J. de Vos), in april een administrateur/beheerder (M.P.H. Wolters) en in augustus een tweede radiotherapeut (T.A.M. Verschueren).