MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 138

In 1989 werd het bevolkingsonderzoek voor De algemene oncologiebesprekingen in de regionale borstkanker en baarmoederhalskanker een belangrijk ziekenhuizen werden meestal wekelijks gehouden. speerpunt binnen de activiteiten van het IKL. In Er waren negen regionale tumorwerkgroepen actief 1997 werden 39.497 vrouwen in de leeftijd van 50 op het gebied van veel voorkomende tumoren. tot 70 jaar in de regio onderzocht op borstkanker. Daarnaast ontstond behoefte aan zeer specifieke De hoge opkomst van 81procent geeft aan dat het consultatie voor zeldzame of meer gecompliceerde bevolkingsonderzoek goed georganiseerd was. Rond vormen van kanker. Hiervoor werden regionale 1992 nam het IKL het initiatief tot meer aandacht en besprekingen gestart, bijvoorbeeld voor de zorg voor psychosociale begeleiding en nazorg van bespreking van patiënten met weke delen kanker patiënten met kanker. Vooral op dit laatste gebied of van patiënten met slokdarmkanker. Deze laatste werd het IKL voorloper en trendsetter. Veel patiënten regionale bespreking heeft uiteindelijk de aanzet bleken tijdens en ook lang na de behandeling gegeven tot de concentratie van de chirurgie voor ernstige langdurige bijwerkingen te ervaren, zoals slokdarmtumoren in het Atrium Medisch Centrum. moeheid, depressie en immobiliteit. Samen met het De trend naar taakverdeling in de oncologie binnen revalidatiecentrum in Hoensbroek ontwikkelde het de regio was daarmee ingezet. IKL het oncologisch revalidatieprogramma ‘Herstel Naast tumorgebonden werkgroepen & Balans’. Dit programma heeft inmiddels landelijk werden regionale werkgroepen op het gebied algemeen navolging gekregen. van voedingsleer, fysiotherapie, oncologische Begin 2004 kon in het jaarverslag van IKL worden verpleegkunde en palliatieve zorg gevormd. Ook vastgesteld dat de belangrijkste doelstellingen waren de psychosociale zorg werd verder verbeterd, in gerealiseerd: optimale en goed bereikbare kankerzorg, een werkgroep en in een gezamenlijk project met goede voorlichting, preventie en psychosociale RTIL/MAASTRO clinic. Het IKL kon daarnaast bogen begeleiding waren volop tot ontwikkeling gekomen. op druk bezochte nascholingsprogramma’s. Bij al deze activiteiten waren de radiotherapeuten betrokken. In 2004 waren er in totaal negen radiotherapieconsulenten benoemd. Bij de start van het IKL waren dat er drie. 136